Bakterier i urinröret och urinblåsan Urinvägsinfektioner (UVI)

Vad är urinvägsinfektioner (UVI)?

Urinvägsinfektioner (UVI) uppstår när bakterier får möjlighet att växa i urinröret och urinblåsan. Nästan 90% av UVI orsakas av bakterierna Escherichia coli (E-Coli) och denna bakterie finns ofta i tarmen utan att orsaka någon skada. Infektioner som är begränsade till de nedre urinvägarna kan vara mycket smärtsamma och besvärliga, men försvinner ibland på egen hand efter några dagar. Om inte, kan behandling med antibiotika krävas. Liksom alla andra typer av infektioner, ju längre man går obehandlad, desto allvarligare kan komplikationerna bli. En symtomatisk* UVI som inte behandlas kan så småningom leda till njurskador.

Alla symtom från urinvägarna behöver inte innebära en UVI. Om du misstänker att du har en UVI, kontakta din läkare omedelbart – huskurer eller andra lösningar kan i de flesta fall inte eliminera infektionen helt.

 

(* Symptomatisk: med tydliga symtom som feber, blod i urinen, grumlig urin etc.)

Urinvägsinfektion - symtom

En urinvägsinfektion innebär vanligtvis en förändring i hur ofta du behöver kissa. Tecken på att du kan ha en UVI inkluderar: 

 • Täta trängningar
 • Inkontinens 
 • En brännande känsla vid tömning av urinblåsan 
 • Blod i urinen 
 • Grumlig, missfärgad eller illaluktande urin 
 • Smärtor i nedre delen av ryggen och buksmärtor 
 • Feber 
 • Nedsatt allmäntillstånd

Beroende på vilken del av urinvägarna som är infekterad av bakterier skiljer sig tecknen och symtomen åt. Typiska symtom på njurbäckeninflammation är:

 • Hög feber
 • Frossa eller skakningar
 • Smärta i nedre delen av ryggen eller smärta i sidan av ryggen
 • Illamående eller kräkningar

Om du får en urinvägsinfektion är det lätt att behandla. Kontakta din vårdcentral eller läkare så snart som möjligt.

Orsaker till urinvägsinfektioner

En urinvägsinfektion uppstår vanligtvis när bakterier tar sig in via urinröret till urinblåsan, börjar föröka sig och angriper slemhinnan. Människokroppen har försvarsmekanismer för att skydda mot dessa inkräktare, men ibland misslyckas försvaret. Immunförsvaret varierar mellan individer, därför skiljer sig nivån på försvarsmekanismerna. Om bakterierna vinner striden mot kroppens immunförsvar kommer vi att reagera med symtom, som  t.ex. smärta och feber.

Titta på den här 3-minuters animationen för att förstå hur en UVI uppstår:

 

Ren Intermittent Kateterisering (RIK) minskar risken för UVI jämfört med andra metoder för tömning av urinblåsan, t.ex. kvarliggande katetrar. Risken att utveckla en UVI finns dock fortfarande eftersom bakterier utifrån kroppen kan komma in i urinblåsan via katetern. Det är viktigt att välja en hydrofil kateter som tömmer urinblåsan helt och minskar risken för att orsaka skador på urinröret.

Läs mer och beställ en provförpackning med vår kateter för kvinnor, LoFric Elle, om kan hjälpa till att reducera risken för UVI vid Ren Intermittent kataterisering.

Läs mer om LoFric Elle

 

Skillnaden mellan en bakteriuri och en urinvägsinfektion, UVI

Bakteriuri är närvaro av bakterier i urinen men utan symtom på en UVI, såsom täta trängningar, smärtsam urinering eller feber. Bakteriuri är mycket vanligt hos personer som använder RIK. Faktum är att vissa studier visar att upp till 60% av RIK-användarna har bakteriuri.

Man rekommenderar att minimera användningen av antibiotika hos personer som använder RIK för att undvika antibiotikaresistens och antibiotikabiverkningar. Bakteriuri utan symtom ska inte behandlas med antibiotika om du inte är gravid eller har genomgått en njurtransplantation. 

Vem löper större risk att få en urinvägsinfektion (UVI)?

Urinvägsinfektioner är vanligare hos kvinnor än hos män av flera orsaker, t.ex. kortare urinrör som gör det lättare för bakterier att färdas längs urinröret och infektera urinblåsan. Även närheten mellan anus och urinrörsöppningen kan öka risken för kontaminering eftersom E.Coli normalt finns i tarmen och kan migrera och leda till en infektion.

Varför kvinnor löper högre risk för UVI än män:

 • Kvinnlig anatomi, eftersom det kortare urinröret gör det lättare för bakterier att nå urinblåsan.
 • Samlag, på grund av potentiell överföring av bakterier (vagina nära ändtarmen).
 • Förändringar i vaginalfloran, t.ex. via användning av spermiedödande medel.
 • Graviditet,  på grund av hormonella förändringar etc.
 • Klimakteriet, med sjunkande nivåer av östrogen.

Allmänna riskfaktorer för UVI, relaterade till både män och kvinnor:

 • Strukturella problem i urinvägarna, t.ex. medfödda misbildningar i urinvägarna eller förstorad prostata (hos äldre män)
 • Ett svagt immunförsvar eller när kroppen hanterar 2 eller fler sjukdomar samtidigt
 • Tarmdysfunktion (förstoppning gör det svårare att tömma urinblåsan)
 • Kateteranvändning (allt som sätts in i urinröret, inklusive kirurgiska undersökningar som utförs på sjukhus ökar faktiskt risken för infektion)

Läs mer om vår kateter för män, LoFric Origo, som kan hjälpa till att reducera risken för UVI vid Ren Intermittent Kateterisering.

Läs med om LoFric Origo

Hur undviker man urinvägsinfektioner?

Det finns mycket du kan göra för att minska riskerna för att få en UVI. Profylaktiska (förebyggande) behandlingar, som att dricka tranbärsjuice som gör urinen surare ansågs tidigare bidra till en antibakteriell effekt, men det finns inga solida vetenskapliga bevis för att detta fungerar.

Den viktigaste faktorn i UVI-förebyggande är att hindra bakterierna från att fästa vid urinblåsans cellvägg. Tranbär innehåller ett ämne som i studier har visat sig kunna hindra bakterierna att fästa. Det är bara hela tranbärsfrukten som visar denna effekt, inte saften.

Personer med en frisk och varierande normal bakterieflora har visat sig ha den starkaste försvarsmekanismen mot urinvägsinfektion. Genom att lägga till probiotika (levande mikroorganismer) kan den normala floran växa och vissa studier tyder på detta som en bra strategi för att förhindra infektion.

Probiotika: betyder levande bakterier som finns i vissa livsmedel eller kosttillskott. De kan ge många hälsofördelar.

Prebiotika: Dessa ämnen kommer från olika typer av kolhydrater (mestadels fiber) som människan inte kan smälta. De nyttiga bakterierna i tarmen äter denna fiber.

Andra beprövade sätt att undvika UVI: er:

Drick mycket vätska: Att dricka vatten hjälper till att späda ut urinen och ser till att blåsan behöver tömmas oftare, så att bakterier kan spolas bort från urinvägarna och urinblåsan innan en infektion kan börja.

Torka framifrån och bak efter toalettbesök för att undvika överföring av bakterier från ändtarmen till urinröret (hos kvinnor).

Att tömma blåsan direkt efter att ha haft sex hjälper till att spola bort bakterier från urinröret och urinblåsan.

Undvik förstoppning, studier visar att detta kan leda till att urinblåsan inte töms helt och lämnar kvar urin där bakterier kan börja växa.

Vad är riskfaktorer för urinvägsinfektion (UVI) i samband med kateteranvändning?

Den som inte kan tömma urinblåsan på vanligt sätt är beroende av kateterisering. Ren Intermittent Kateterisering (RIK) är det som rekommenderas och bör alltid väljas framför kvarliggande katetrar för att förhindra infektioner. Proceduren efterliknar kroppens naturliga sätt att tömma blåsan och katetern är inte kvar i kroppen längre än den korta stund som behövs för att tömma urinblåsan helt. Detta är av stor vikt för att undvika infektioner. Kvarliggande katetrar sitter kvar i kroppen i veckor eller månader vilket gör att bakterier kan fästa och transporteras längs kateterns yta till urinblåsan och orsaka en infektion. Den som använder kvarliggande katetrar får ofta UVI som är mycket svårare att behandla med vanliga antibiotika. Detta beror på mer aggressiva typer av bakterier samt olika bakteriestammar som finns samtidigt.

RIK är det bästa sättet att tömma blåsan, för den som inte kan kissa på vanligt sätt. Det finns dock en viss risk för UVI och man behöver vara uppmärksam på det för att undvika UVI så mycket som möjligt.

 Varför kateteranvändare har en högre risk för UVI:

 • Risk att främmande bakterier förs in via katetern
 • Den naturliga spolningseffekten genom urinröret uteblir vid användning av en kateter (jämfört med vanlig blåstömning)
 • Risk att kateteriseringsproceduren orsakar sår i urinröret
 • Resturin som blir kvar i urinblåsan vid ofullständig tömning,  där bakterier kan växa till

Hur man undviker en UVI när man använder kateter:

Allt som förs in i urinröret kommer potentiellt att öka risken för UVI, därför är detta alltid en oro för den som använder kateter. Det är viktigt att veta är att inte alla tappningskatetrar är likadana. Genom att välja en kateter med specifika kateterkrav och följa några enkla steg kan risken för UVI minimeras.

Hygien

Tvätta händerna före varje kateterisering. Underlivet kan tvättas med en mild tvål en gång om dagen, men kom ihåg att tvätt oftare kan ta bort de naturliga goda bakterierna som hjälper till att bekämpa infektioner.

Undvik att röra kateterslangen med händerna, eftersom det kan förorena ytan. Flera LoFric-katetrar har ett införingshjälpmedel eller sterilt handtag som hjälper dig att föra in katetern utan att vidröra kateterslangen.

Töm urinblåsan helt och ofta

Överskott av urin är ofta en orsak till infektion. Ta dig tid när du kateteriserar. Dra ut katetern långsamt för att säkerställa att urinblåsan är helt tom.

Det är viktigt att din kateter har rätt längd – kateterrör som är för korta kan lämna kvarvarande urin, vilket ökar risken för att utveckla en urinvägsinfektion. För att säkerställa att din kateter har rätt längd, fråga din läkare eller sjuksköterska om råd.

Din sjukvårdskontakt kommer att ge dig instruktioner om hur ofta du ska kateterisera varje dag. Den allmänna tumregeln är att urinera 4-6 gånger om dagen med jämna mellanrum. Om du tömmer mer än 400 ml urin vid något tillfälle väntar du för länge. Studier har visat att en hög volym urin i urinblåsan ökar risken för UVI.

Undvik friktion

Urinröret och urinblåsan har en slemhinna som naturligt förhindrar att bakterier orsakar skada. Att skydda denna slemhinna hjälper också till att minimera risken för urinvägsinfektion. LoFrics hydrofila kateterslang har en yta som binder vatten. Detta gör katetern väldigt hal, vilket förhindrar friktion – och skador på urinrörets slemhinna – både när den förs in och när den dras ut. På detta sätt har hydrofila katetrar som LoFric visat sig minska risken för urinvägsinfektion med 64%. 1 Alla hydrofila katetrar är inte likadana, så be din läkare eller sjuksköterska om hjälp med att välja den hydrofila kateter som passar dig bäst.

Hur behandlas urinvägsinfektioner?

Normalt försvinner en UVI av sig själv efter några dagar om det inte finns några andra underliggande sjukdomar. Det finns dock människor som behöver antibiotika för att bekämpa infektionen. Personer som får återkommande UVI:er kräver vanligtvis specifik behandling och vid en allvarlig UVI och/eller påverkan på njurarna kan intravenös antibiotika på ett sjukhus behövas.

Om du misstäner en UVI fråga alltid din vårdkontakt.

Referenser 1 Totalt

 1. Li et al, Arch Phys Med Rehabil. 2013

För vårdpersonal