Att lära ut RIK till barn

En samling undervisningsmaterial som hjälper barn att lära sig kateterisera