Test

X

RIK anpassat till barnets ålder

0–2 år

För små barn, som inte kan tömma blåsan på vanligt vis, är kateterisering en av de mest skonsamma metoderna. Med lite övning och tålamod blir kateterisering snart en naturlig del av vardagen.

Det är enklare att tömma blåsan när barnet sitter upp, än om det ligger ned. Om barnet ännu inte har lärt sig att sitta upp kan du använda en kudde eller liknande som stöd bakom ryggen. Så fort barnet kan sitta själv kan det titta på vid själva tömningen och kanske till och med medverka mer aktivt vid kateteriseringen.

På samma sätt som du ger ditt barn en tandborste att hålla i, för att vänja sig vid den och känna hur den känns, kan du låta ditt barn hålla i en kateter medan tömningen sker. Det kan vara ett sätt att normalisera och skapa förståelse för att kateteriseringen är en del av den dagliga toalettrutinen.


2–4 år

För föräldern krävs ett stort mått av tålamod för att kateterisera sitt barn (i synnerhet om barnet i den här åldern har en vilja av stål).

Det är viktigt att barnet lär sig att blåstömningen är något privat och att den ska göras på toaletten. Därför bör du så tidigt som möjligt införa rutiner för att endast kateterisera barnet i badrummet.

Om barnet vill vara med och hjälpa till kan han eller hon till exempel fylla kateterförpackningen med vatten eller kanske till och med försiktigt dra ut katetern efter blåstömningen. Du kan också skaffa en särskild docka som barnet kan öva kateterisering på.


4–8 år

När barnet kommer upp i förskoleåldern kan du börja lära det självkateterisering mer aktivt. Visa på en docka hur katetern fungerar. Sätt er ned tillsammans och rita och förklara hur det går till när urinen lämnar blåsan.

När det är dags för tömning av blåsan kan du låta barnet försöka hitta urinröret själv och föra in katetern. Även när barnet har lärt sig att själv föra in katetern är det viktigt att du hjälper till så att blåsan töms helt och på rätt sätt.

När det är dags för barnet att börja skolan är det bra om han eller hon klarar av att kateterisera själv.