Test

X

Kvinnors hälsa

Förbättrad kvinnohälsa ger en bättre värld!

Det här uttalandet kan kanske låta storslaget, men det är kloka ord som kommer från Världshälsoorganisationen (WHO). Kvinnors hälsa påverkar inte bara dem själva utan även deras familjer, deras relationer och samhället i stort. Med andra ord - det är en viktig fråga!

Kvinnor möter ofta större svårigheter vad gäller att få rätt vård och det är uppenbart att det är dags för förändring. WHO uppmanar till reformer som ger kvinnor inflytande över sin vård. Vi håller med och vill bidra till detta!

Vår vision: Att hjälpa alla kvinnor lyckas med intermittent kateterisering. Den här filmen förklarar hur.