Test

X

Definiera integritet

Vad betyder egentligen order integritet? En snabb sökning på nätet ger lite klarhet: "Integritet är en människas rätt att värderas och bli respekterad för sin egen skull, och att bli behandlad etiskt". Men vi ville få en djupare förståelse för vad det innebär i praktiken och beslöt oss för att diskutera ämnet med en grupp sjuksköterskor i England.

Användare och vårdpersonal om vad 'integritet' innebär