Test

X

Kvinnor och LUTS

LUTS är en förkortning av Lower Urinary Tract Symptoms och inkluderar symptom som täta trängningar, svag stråle och läckage. Termen LUTS används för båda könen men brukar oftast användas om män - paradoxalt nog eftersom kvinnor faktisk löper större risk att drabbas.
women and luts fw
  • Urininkontinens är omkring 2,5 till 3 gånger vanligare bland kvinnor.
  • Risken för UVI är 3-4 gånger större för kvinnor.
  • Överaktiv blåsa är mer vanligt bland kvinnor.

LUTS kan delas in i två kategorier: Problem med lagring eller tömning.

Lagringsproblem

Du kanske upptäcker att du läcker lite urin när du hostar, nyser eller tränar. Det här kallas för stressinkontinens och är vanligt efter graviditet och förlossning.

Urinläckage är också vanligt på grund av neurologiska sjukdomar som MS och/eller överaktiv blåsa. Blåsan drar ofrivilligt ihop sig och orsakar läckage. Detta kallas trängningsinkontinens.

Inkontinens och lagringsproblem är mer vanligt förekommande bland kvinnor än bland män.

Tömningsproblem

Retention, dvs kvarliggande urin, är motsatsen till inkontinens - du har svårt att tömma blåsan fullständigt. När det finns urin kvar i blåsan ökar risken för infektioner. Om man inte får bukt med problemet kan det finnas risk för njurskador.

Retention är vanligt bland äldre män men relativt ovanligt bland kvinnor, såvida du inte har någon neurologisk sjukdom, framfall eller postoperativa komplikationer efter kirurgi.

Retention kan bero på en faktisk barriär, som t.ex förstorad prostata, eller försvagade muskler i blåsväggen. Det senare kallas ofta atonisk blåsa och betyder att blåsmusklerna är för svaga för att kunna dra ihop sig.

Tömningsproblem är i allmänhet vanligare bland män än bland kvinnor.