Test

X

Kvinnor och UVI

Urinvägsinfektion (UVI) är besvärligt och smärtsamt, och tråkigt nog väldigt vanligt - det är faktiskt världens vanligaste bakterieinfektion. Fler kvinnor än män drabbas och skillnaden är tydlig redan runt ettårsåldern. Varför? Delvis på grund av skillnaderna i vår anatomi.

women and uti fw

UVI med siffror

  • Ungefär hälften av alla kvinnor kommer någon gång i livet att drabbas av UVI
  • Risken att drabbas av UVI är 3-4 gånger större för dig som är kvinna
  • Omkring 1/3 av alla kvinnor har vid 24 års ålder någon gång drababts av UVI
  • Kvinnor mellan 16 och 35 år har 35 gånger högre sannolikhet än män  att drabbass av UVI

Orsaker till UVI

Siffrorna kan låta orättvisa men har att göra med hur våra kroppar är byggda. Eftersom män har ett längre urinrör spolas bakterier ut på ett naturligt sätt varje gång de kissar. Placeringen av urinröret hos kvinnor, nära både ändtarmsöppningen och vagina, gör det tyvärr lättare för bakterier att ta sig in.

UVI är relativt vanligt bland kvinnor som är sexuellt aktiva, men att kissa före och efter sex kan vara ett sätt att undvika infektion. Kvinnor med diabetes är mer disponerade att få UVI eftersom deras sjukdom påverkar immunförsvaret

Andra orsakar kan vara vissa preventivmedel och antibiotika som kan påverka den naturliga bakteriefloran i vagina. Även genetiska faktorer och nivån av östrogen har visat sig spela in.

Användning av urinkateter kan öka risken för UVI och därför är det viktigt med rätt teknik och ett medvetet val av kateter. Katetrar med hydrofil yta har bevisat reducerad risk för UVI och brukar vara den typ som användarna föredrar.