Test

X

Leva med RIK

Att leva med ett tillstånd som kräver regelbunden självkateterisering kan kännas svårt att hantera i början. Du är långt ifrån ensam och kommer med all säkerhet att vänja dig. När du använder tappningskatetrar kan du tömma blåsan vid olika tillfällen under dagen, precis som när du kissar som vanligt. Du kan alltså behålla dina vanliga rutiner, vilket är viktigare än det kanske låter. Med en bra tappningskateter kan du självkateterisera snabbt och bekvämt. Ingen annan än du behöver veta om det. Det finns många fördelar.

På den här sidan kan du få stöd och inspiration av andra som har erfarenhet av ungefär samma dagliga utmaningar som du kanske står inför.