Test

X

HUR PÅVERKAR MS URINVÄGARNA OCH TARMEN?

Vad är MS och hur påverkar det urinvägarna och tarmen?

Vid MS attackerar kroppens immunförsvar av misstag myelinvävnaden, vars funktion är att skydda nervfibrerna i centrala nervsystemet och säkerställa en smidig överföring av kommunikation mellan hjärnan och kroppen.

Man räknar med att fler än 2.3 miljoner människor i världen lever med MS och dess komplikationer, behandling kan hjälpa och påverka sjukdomens utveckling och hantera symtomen. Graden av symtom varierar från individ till individ, upp till 95% lider av blåsproblem och inkontinens. (Peyronnet et al. Reviews in Urology 2019).

Påverkan på tarmen är också vanligt och drabbar upp till 70% av personer med MS (Preziosi et al. Degenerative Neurological and Neuromuscular Disease 2018). Förstoppning och/eller avföringsinkontinens kan vara ett av de första symtomen på MS. Det finns lösningar som hjälper.

MS affect on bowel and bladder section banner

Varför påverkar MS urinvägarna och tarmen?

Ryggmärgen spelar en central roll för blås- och tarmfunktionen. När MS skadar myelinet, går signalerna mellan hjärnan och den del av ryggmärgen som kontrollerar blåsa och tarm inte alltid fram, vilket resulterar i blås- och tarmdysfunktion.

Det område i centrala nervystemet som kontrollerar urinvägarna sitter i nedre delen av hjärnan och nedre delen av ryggmärgen. Signaler mellan hjärnan och urinvägarna överförs via nerverna i ryggmärgen.

  • Ärrbildning kan leda till förändrade eller avbrutna nervsignaler
  • Skadade nervbanor - nervsignalerna når inte fram
  • Sämre kontroll över nervsignaler och muskelkoordination leder till antingen underaktivitet eller överaktivitet i blåsväggens muskulatur

Tarmfunktionen kontrolleras av hjärnan och ryggmärgen, tillsammans med tarmens eget nervsystem: det enteriska nervsystemet, som koordinerar tarmrörelser, sekret och upptag av innehållet i tarmen. Tarmdysfunktion vid MS liknar den vid ryggmärgsskador och kallas för neurogen blåsdysfunktion (NBD). De exakta mekanismerna kring NBD vid MS är inte helt kända, men ärrbildning i hjärnan och ryggmärgen har visat sig kunna orsaka:

  • Fördröjda nervsignalerna till analsfinktern
  • Problem med muskelkoordinationen som orsakar svårigheter att tömma tarmen
  • Förlorad viljetyrd kontroll av tarmtömningen

NBD orsakar förstoppning, avföringsinkontinens och/eller att det tar lång tid att få ut avföringen. Förstoppning kan också försvåra blåstömningen och kan leda till ökad frekvens av urinvägsinfektioner. (Länk till UVI-bloggpost). Det är inte bara skador på nervsignalerna som påverkar tarmfunktionen vid MS, mediciner och nedsatt rörlighet kan också ha påverkan på tarmfunktionen.

MS Lofric products banner
Läs mer om LoFric-produkter här
MS Navina products banner

Hur påverkar MS tarmen?

Tarmproblem rankas av personer med MS som det tredje mest besvärande symtomet efter fatigue och nedsatt rörlighet. Det är inte så förvånande med tanke på hur pinsamma symtom från tarmen kan kännas och hur mycket de påverkar vardagen och det sociala livet. Det är faktiskt så att tarmsymtom är den främsta orsaken till att personer med MS inte kan arbeta, näst efter spasticitet och dålig koordination. Tarmsymtom är korrelaterade till funktionsnedsättning och sjukdomslängd, men även den som inte är så påverkad och inte har varit sjuk länge kan ha tarmsymtom. Svår förstoppning kan faktiskt vara ett av de första symtomen på MS.

Det är vanligt med tarmproblem, både förstoppning och avföringsläckage drabbar runt 50% av alla personer med MS någon gång och blir ett kvarstående symtom hos en av fyra. Det kan låta konstigt men förstoppning och avföringsläckage uppträder ofta tillsammans och alternerar hos många.

Den tid man behöver spendera på tarmskötsel är en bidragade faktor till sämre livskvalitet eftersom många planerar sitt liv kring tarmen och behöver tillbringa mycket tid på toaletten.
Många drar sig för att gå hemifrån på grund av problemen med att tömma tarmen och rädsla för avföringsinkontinens.

Hur kan transanal irrigering med Navina System hjälpa dig ta kontroll över din tarm efter en MS-diagnos?

Tarmirrigering, även kallad transanal irrigering (TAI), har visat sig vara en effektiv behandling vid tarmproblem. Det lindrar inte bara symtomen vid förstoppning och reducerar antalet incidenter med avföringsläckage, utan minskar också tiden som spenderas på tarmskötsel och behovet av sjukvård. MS-patienter som använder TAI behöver mindre sjukhusvård och färre läkarbesök än innan de började med terapin samt drabbas mer sällan av urinvägsinfektioner.

Hur fungerar transanal irrigering?

Transanal irrigering (TAI) eller tarmirrigering är en metod för att effektivt tömma tarmen genom att föra in ljummet vatten i tjocktarmen, via en rektalkateter eller kona. Vattnet stimulerar tarmrörelserna (peristaltiken) vilket ger en tömning av ändtarmen och nedre delen av tjocktarmen. Terapin kan spara mycket tid och minska frustrationen när konservativa metoder (t.ex kost, livsstilsförändringar etc) inte ger önskat resultat.

Vilka fördelar finns det med transanal irrigering med Navina?

  • Regelbunden irrigering av tarmen tömmer tjocktarmen och ändtarmen så effektivt att ingen avföring når ändtarmen förrän nästa irrigeringstillfälle
  • Ett säkert sätt att tömma tarmen som du kan utföra själv i hemmet
  • Ett sätt att ta kontroll över tarmen - TAI låter dig välja den tid och plats för tarmtömning som passar dig och din livsstil
  • En annan viktig fördel är att du inte behöver lägga så mycket tid och energi på din tarmskötsel, istället får du tid för det du gillar att göra

Utbildning och individuell anpassning är nyckelfaktorer till en framgångsrik behandling vid tarmirrigering, och träning är väldigt viktigt vid starten. Förbered dig och ta dig tid att ändra vanor, både mentalt och fysiskt och ge tarmen tid att anpassa sig till dina nya rutiner. Du behöver också tid att hitta dina optimala behandlingsparametrar. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på vad tarmirrigering med Navina kan göra för dig och hur lång tid det tar att uppnå ett tillfredsställande resultat. Det kan ta upp till 4-12 veckor för tarmen att vänja sig och etablera en bra, personlig tarmrutin.

Ge det tid. Det är det värt!

Läs mer om Navina System för irrigering här
MS pages what is MS banner

Vad är MS?

Vid MS attackerar kroppens immunförsvar myelinvävnaden, vars funktion är att skydda nervfibrerna i centrala nervsystemet, och orsakar problem med överföring av kommunikation mellan hjärnan och resten av kroppen. Sjukdomen kan ibland ge permanenta skador på eller försämring av nervcellerna.

Kroppen kan till viss del reparera skadorna på myelinvävnaden, men inte helt och hållet. Det ger upphov till skador och ärrbildning (skleros), och det är därifrån namnet Multipel Skleros kommer.

Vem drabbas av MS?

Orsaken till MS är inte helt klarlagd, men det finns vissa faktorer som kan öka risken eller utlösa sjukdomen. MS kan drabba alla åldersgrupper, men de första symtomen brukar vanligtvis ge sig till känna hos personer mellan 20 och 40 är. En låg exponering av vitamin D och solljus har visat sig öka risken för att utveckla MS. Det kan förklara varför människor i Nordeuropa löper störst risk att utveckla MS, jämfört med övriga världen.

Andra faktorer som korrelerar med en ökad risk är övervikt, rökning, inflammatoriska sjukdomar och ett antal olika virus.

Kvinnor löper upp till tre gånger så hög risk att utveckla MS jämfört med män. Risken för MS i den allmänna populationen är 0,5% men ökar till 1% om en förälder eller syskon har sjukdomen..

Vilka symtom på MS finns det?

Symtom vid ett skov utvecklas ofta under 24 till 48 timmar, kvarstår några dagar upp till några veckor och förbättras sedan med ungefär 80 till 100%. Vanliga fysiska symtom kan vara synrubbningar, muskelsvaghet, känselbortfall samt stelhet och/eller spasticitet.

Studier visar att upp till 95% av MS-patienterna riskerar att drabbas av urininkontinens och ungefär 70% av förstoppning och/eller avföringsläckage. Genom ökad kunskap om behandlingslternativ och lindring av symtom kan man förbättra livskvalitén avsevärt.

VIlka behandlingar finns det för MS?

Det finns inget botemedel mot sjukdomen, men det finns behandlingar som förbättrar återhämtningen efter ett skov, bromsar utvecklingen av sjukdomen och lindrar symtomen. Det bästa man kan göra som MS-patient är att hitta ett multidisciplinärt team som kan hjälpa till att följa och hantera sjukdomen. Det finns många behandlingsalternativ som hjälper dig leva ett bra liv. Längre ner i den här texten får du mer information om tillgängliga lösningar som kan hjälpa dig ta kontroll över din blåsa och tarm.