Test

X

Så påverkas urinblåsan av prostataförstoring

Prostatan sitter strax nedanför urinblåsan på män. Urinröret, där all urin passerar, går rakt igenom prostatan. När prostatan börjar växa, vilket den ofta gör när man blir äldre, klämmer den åt om urinröret så att det kan bli svårt eller omöjligt att kissa.
Vid 50 års ålder har varannan man förstorad prostata, och vid 80 års ålder är siffran 90 procent. Man vet inte säkert varför prostatan växer på det här sättet, men kända riskfaktorer är ålder och fungerande testiklar som fortfarande producerar sperma och det manliga könshormonet testosteron.

Omkring hälften av alla män med förstorad prostata har symtom. Eftersom urinröret pressas samman blir det svårt att tömma blåsan, eller svårt att hålla sig.
Enlarged prostate BPH full width

Så påverkar prostataförstoring (BPH) din urinblåsa

Tömningsproblem

  • Startsvårigheter 
  • Svag urinstråle 
  • Känsla av ofullständig tömning 
  • Blåsan blir inte helt tömd

Problem att hålla sig

  • Behov av att kissa ofta 
  • Behov av att kissa nattetid
  • Kraftiga trängningar som leder till urinläckage 

Ibland leder tömningsbesvären till totalstopp och till svårbehandlade urinvägsinfektioner. Eftersom de här symtomen också kan bero på andra sjukdomar i de nedre urinvägarna, bör man alltid ta kontakt med en läkare för att ta reda på orsaken till symtomen.

Resulterande problem

När urinröret pressas samman måste urinblåsan arbeta med ett högre tryck för att få ut urinen ur blåsan. Det gör att urinblåsans vägg blir tjockare och därmed mindre rörlig och mindre tänjbar. Det i sin tur innebär att urinblåsan inte kan dra ihop sig som tidigare, vilket gör att all urin inte kan pressas ut. Den urin som blir kvar kallas resturin och kan vara en grogrund för bakterier som ger upphov till urinvägsinfektion.

Enligt en brittisk studie i BJU International är LUTS och BPH både underdiagnosticerade och underbehandlade - med låg livskvalitet som följd. Läs studiens sammanfattning här.

Alans berättelse

Hör Alan berätta om hur det är att få diagnosen förstorad prostata.

Behandlingsalternativ

Det finns flera olika former av behandling mot prostataförstoring, beroende på hur allvarliga symtomen är.

Vid lättare besvär kan man ofta välja att vänta med behandling och bara övervaka om problemen avtar av egen kraft eller om behandling krävs. Vid allvarligare symtom kan man antingen försöka minska prostatans storlek med hjälp av läkemedel eller avlägsna prostatan genom ett kirurgiskt ingrepp.

Ibland kan läkaren rekommendera tillfällig eller kontinuerlig användning av tappningskateter för att lindra symtomen. Det är ett bra alternativ eftersom blåsan töms helt och hållet – om du till exempel kateteriserar innan du går och lägger dig på kvällen, behöver du inte vakna för att gå på toaletten mitt i natten.


Du slipper också känslan av att behöva tömma blåsan, men inte kunna göra det snabbt och enkelt på egen hand i ditt eget badrum. Eftersom blåsan töms helt och hållet slipper du dessutom oroa dig för läckage.

Kvarkatetrar och intermittenta tappningskatetrar

Det finns två olika typer av katetrar, kvarkateter (KAD) och intermittent tappningskateter. Kvarkatetern lämnas kvar i kroppen under längre perioder i sträck. Det finns tillfällen då kvarkateter är lämpligt, men många gånger kan kvarkateteranvändning leda till läckage och komplikationer, som inflammation, urinvägsinfektion, blåssten och urinrörsförträngning.

En intermittent tappningskateter förs in i urinröret varje gång blåsan ska tömmas och dras ut igen direkt efteråt. Det påminner om det naturliga sättet att tömma blåsan regelbundet och mellan tömningarna kan kontinensen upprätthållas. Katetrar för engångsbruk är också lämpliga att använda medan man väntar på att ett läkemedel ska få effekt eller inför en operation.

Tappningskatetrar kan ha mycket positiv inverkan på livskvaliteten. Att använda tappningskateter vid blåstömningsbesvär kan påverka ditt sexliv på ett positivt sätt i och med att du slipper oroa dig för läckage på grund av dina blåstömningsbesvär.

Länkar

urologyhealth.org
Urology Care Foundation är föreningen American Urological Associations officiella stiftelse. Webbplatsen tillhandahåller information om olika sjukdomstillstånd, forskning, patienttidningar och tips för en hälsosam livsstil. På engelska.

ics.org
På International Continence Societys webbportal hittar du information om evenemang, nyheter och utbildning både för sjukvårdspersonal och för dig som har problem med blåsa, tarm eller bäcken. På engelska.

pcf.org
Stiftelsen Prostate Cancer Foundation grundades för att bekämpa prostatacancer genom att finansiera forskning. På engelska.

prostatehelp.me.uk
Den här webbplatsen startades av en prostatacancerpatient och är tänkt att hjälpa andra med samma sjukdom med information och råd om olika behandlingsalternativ. På engelska.

prostatecanceruk.org
Prostate Cancer UK strävar efter att förhindra dödsfall till följd av prostatacancer genom att erbjuda information, stöd, evenemang och möjlighet att donera pengar till fortsatt forskning inom området. På engelska.