Test

X

Så påverkar MS din blåsa

Multipel Skleros (MS)

MS är en neurologisk/autoimmun sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet, hjärnan och ryggmärgen. Det isolerande lagret runt nervtrådarna (myelin) bryts ned och efterlämnar ärrvävnad som kallas skleros (kan även benämnas plack eller lesioner). De skadade områdena gör att nervimpulserna går långsammare.

Symptomen är mycket varierande, beroende på var plack eller lesioner bildas. MS uppträder ofta i attacker, så kallade skov, då symptomen förvärras eller nya symptom framträder. Mellan skoven kan symptomen lindras eller förbli desamma.

multiple sclerosis full width img

Så påverkar MS din urinblåsa

Över tid utvecklar cirka 80 % av MS-patienterna blåsbesvär. Överaktiv blåsa är en vanlig följd av nervskadorna, alltså täta trängningar och behov av att tömma blåsan, trots att den inte är full.

Problem med att tömma blåsan är mycket vanliga. Det innebär att bäckenbottenmuskulaturen och slutmuskeln runt urinröret spontant drar ihop sig under tömningen. Det gör i sin tur att urinröret stängs så att blåsan inte töms ordentligt. Den kvarvarande urinen leder sedan till att man snart känner ett behov av att kissa igen. Antalet toalettbesök blir därmed många fler än om blåstömningen hade fungerat normalt.
MS har ofta ett mycket ojämnt förlopp. Ibland har man stora blåsbesvär, ibland relativt lindriga. Det är dock mycket viktigt att behandla blåstömningsbesvären konsekvent. Kvarvarande urin kan leda till urinvägsinfektion (UVI) som i sin tur kan leda till nya skov eller att ett skov som tidigare var på väg att avta återkommer med ny kraft.

Allmänt om MS

MS är en kronisk, vanligtvis progredierande sjukdom. Den förekommer särskilt ofta hos vita kaukasier och Norden är ett område med speciellt hög incidens. Cirka 200 nya fall upptäcks årligen i Danmark, Norge och Finland, mot 350 nya fall i Sverige och ett tiotal på Island. 

Unga människor mest drabbade

70% av de som drabbas är unga vuxna, med typisk debutålder 20–40 år.
Debutsymtomen kan komma akut eller smygande. Hos 60–90% startar det som en skovvis förlöpande sjukdom, så kallad relapsing-remitting MS (RRMS). Det kan sedan dröja månader eller år till nästa relaps (skov), som sedan inom loppet av dagar eller månader går tillbaka helt (remission), eller lämnar bestående symtom i varierande utsträckning. Denna sjukdomsbild är vanligast hos kvinnor (60%).

Genomsnittlig debutålder är 30 år. Mellan episoder av skov och remission är sjukdomen stabil. Skovfrekvensen är högre under de första åren.

Aktuella områden
  • Ryggmärg
  • Hjärna
  • Myelin
  • Nerv
De kliniska symtomen orsakas av den akuta inflammation med fokalt ödem och de efterföljande fibrogliotiska vävnadsplack som oftast drabbar cerebrum, medulla spinalis, n. opticus, medulla oblongata och cerebellum. Efter flera års sjukdom läker skoven sämre och sämre, och sjukdomen går över i en sekundärprogressiv form (SPMS).

Hos ca 10–20% yttrar sig sjukdomen redan från debuten som en stadig försämring, eventuellt med skov och remission i tillägg. Detta kallas primärprogredierande form (PPMS).

Oklar orsak till MS

Orsaken till MS är inte klarlagd. Mycket talar för att det är en autoimmunt inducerad inflammatorisk attack på myelin. Dessutom kan en axonal skada uppstå. Dessa lesioner leder till nedsatt eller upphörd nervimpulsöverledningsförmåga. Förändringarna är mest uttalade i den vita substansen, men också den grå påverkas. Över tiden kan processen leda till atrofi av såväl cerebrum som medulla spinalis.

Vanligt med blåsbesvär

Tillgänglig litteratur antyder att ca 10% av MS-patienter debuterar med blåsbesvär. I en grupp norska patienter hade hela 25 % blåsbesvär som första sjukdomssymtom. Vid etablerad MS-sjukdom är de vanligaste blåsproblemen:

  • Detrusoröveraktivitet - täta vattenkastningar, urgency, eventuellt urge inkontinens. Med eller utan residualurin 
  • Detrusor-sfinkter-dyssynergi med avbruten miktion och residualurin 
  • Urinvägsinfektion 

Blås- och tarmdysfunktion hör ofta ihop

Det är inte förrän helt nyligen som vårdpersonal börjat lägga märke till kopplingen mellan blås- och tarmdysfunktion. 

Påverkan är enorm för människor med neurologiska sjukdomar som Multipel Skleros (MS), ryggmärgsskada (RMS) eller Parkinsons sjukdom. I många fall samexisterar symtomen från urinblåsa och tarm, sida vid sida och interagerar. Det är dags att skaffa en mer holistisk syn på problemen - för patienternas skull.

Patienter och Vårdpersonal - ställer ni rätt frågor?

Men det finns utmaningar - för både patienterna och vårdpersonalen, för att hitta en helhetssyn och därmed bättre vård och livskvalitet vid blås- och tarmdysfunktion. 

Vi har samlat berättelser från människor med blås- och tarmdysfunktion som hör ihop med deras neurologiska diagnos, vars liv har blivit avsevärt bättre när urinblåsa och tarm har behandlats tillsammans. Vi går igenom de terapier som hjälper till att förbättra livet för dem med blås- och tarmdysfunktion, så att både patienter och vårdpersonal får en bättre livskvalitet.

 

Länkar

 
mswebpals.org
Träffa andra MS-patienter och hämta inspiration, prata och få stöd på Jooly's Joint. På engelska.

mscrossroads.org
En stor samling MS-relaterade länkar till olika webbplatser. På engelska.

ms-gateway.com
Multiple Sclerosis Gateway är en portal som guidar dig vidare till resurser som är specifika för olika länder.

msif.org
Multiple Sclerosis International Federation är ett globalt nätverk av MS-organisationer. På engelska.

mssociety.org.uk
Det brittiska MS-förbundet finansierar forskning, driver kampanjer och tillhandahåller information och stöd för patienter. Här finns även en särskild avdelning för sjukvårdspersonal. På engelska.