Test

X

Så påverkar urinrörsförträngning blåsan

Urinrörsförträngning eller uretrastriktur innebär förträngning av urinröret. Det är ett problem som finns beskrivet sedan årtusenden tillbaka. Oavsett orsaken medför det ofta svårigheter att tömma blåsan. Problemet är mest utbrett bland män.

Behandling

Urinrörsförträngning går att behandla genom ett enkelt kirurgiskt ingrepp där förträngningen skärs upp och sedan får läka igen. Genom att därefter regelbundet vidga urinröret med en kateter, så kallad RID (Ren Intermittent Dilatation) kan man undvika nya ärrbildningar och därmed hålla förträngningarna borta. RID är en enkel och skonsam behandling.

urethral strictures image of catheter full width

Fördelar med ren intermittent dilation

Om din motoriska förmåga är tillräcklig för att hantera en kateter är RID (Ren Intermittent Dilatation) ett säkert och praktiskt sätt för dig att behandla urinrörsförträngningar, oavsett vilka besvär du har. Målsättningen med RID är att förbättra din livskvalitet genom att du återfår kontrollen över besvären med dina urinvägar och därmed även över blåstömningen. Samtidigt förebygger det skador på njurarna och andra komplikationer, till exempel resturin och urinvägsinfektion (UVI).

Många människor använder RID, vissa till och med dagligen. De kan vittna om att RID har många fördelar:

  • Det är enkelt och säkert och gör inte ont, även om det kan kännas lite konstigt i början
  • Det ger dig friskare urinvägar
  • Du utför behandlingen själv i ditt eget hem
  • Du vänjer dig snabbt och snart känns det helt naturligt
  • Förbättrad livskvalitet! Du undviker att utveckla nya urinrörsförträngningar och slipper kirurgiska behandlingar av förträngningarna.


Länkar

cochrane.org

Cochrane Collaboration samlar in och sammanfattar de bästa forskningsresultaten för att hjälpa patienter att göra välgrundade behandlingsval. På engelska.