Test

X

Lyckas med RIK

Både små och stora blåstömningsbesvär kan försvåra för dig att leva som vanligt i vardagen. Ren Intermittent Kateterisering (RIK) kan hjälpa dig på flera olika sätt.

När du använder tappningskatetrar kan du tömma urinblåsan vid olika tillfällen under dagen, precis som när du kissar som vanligt. Det innebär att du kan behålla dina vanliga rutiner, vilket är viktigare än det kanske låter. Med en bra kateter för engångsbruk är kateterisering snabbt, bekvämt och enkelt.

När du kateteriserar töms blåsan helt, vilket minskar risken för läckage. Många människor med blåstömningsbesvär oroar sig för att gå ut, på grund av risken för läckage och dålig lukt. Självkateterisering kan vara en del av lösningen på det problemet. Dessutom är det naturligtvis bättre för dig ur ett medicinskt perspektiv att blåsan töms helt och hållet.

Hur ofta du bör kateterisera dig beror på urinvolymen som inte bör överstiga 400 ml. För att undvika att det samlas bakterier i urinen är det heller inte bra att ha för långa intervall mellan kateriseringarna. 4 – 6 gånger per dygn är en bra frekvens beroende på vilken diagnos du har.*

Att använda tappningskateter vid blåstömningsbesvär kan påverka ditt kärleksliv på ett positivt sätt i och med att du slipper oroa dig för läckage på grund av dina blåstömningsbesvär. Med tappningskatetrar slipper du dessutom ha kvarliggande kateter som kan kännas genant eller vara i vägen.

wellspect why cic full width

Full kontroll

Om du har tillräckligt bra handfunktion för att hantera en kateter, är självkateterisering en säker och bekvämt sätt att tömma din blåsa på oavsett din diagnos. Målet med kateterisering är att höja din livskvalitet genom en förbättrad kontroll av din blåsa. Med självkateterisering skyddar du samtidigt dina njurar från komplikationer som resturin och urinvägsinfektioner (UVI).


Intermittent Kateterisering ger följande fördelar:
  • Det är enkelt och säkert – även om det kanske känns lite konstigt i början, så gör det inte ont.
  • Det tömmer blåsan fullständigt – och förhindrar att urinen rinner tillbaka (reflux) och skadar njurarna.
  • Det förhindrar resturin – och minskar därmed risken för urinvägsinfektioner.
  • Eftersom blåsan blir helt tömd, finns ingen risk för urinläckage.
  • Du kontrollerar när och hur du tömmer blåsan.
  • Det underlättar för dig att få en hel natts sömn.
  • Du vänjer dig rätt fort – det är bara ett annat sätt att kissa.
  • Din livskvalitet höjs – du slipper oroa dig för generande läckage eller hur du ska klara dig utanför hemmet