Test

X
wellspect why cic full width

Vem kan använda RIK?

Ren Intermittent Kateterisering (RIK) kan användas av de flesta patienter med blåstömningsproblem.

Indikationerna kan i stort delas in i två grupper, tillfällig eller permanent användning. Det är en flytande övergång mellan dessa grupper. Detta visar bland annat Wang med flera. De fann att av de patienter som har permanenta blåstömningsproblem som utgångspunkt, uppnådde 18% normalisering av vattenkastningen efter mindre än 1 år med hjälp av RIK med LoFric.

Tillfällig användning
  • Intravesikala obstruktioner 
  • Permanent användning
  • Neurogena blåsrubbningar 
  • Icke neurogena rubbningar 
  • Uretrala tillstånd 

I stort sett handlar detta om två problemområden: Retention och inkontinens.

Detta kan i början uppfattas som motsatser men ganska ofta ser man kombinationen av dessa två tillstånd. Det mest klassiska exemplet på detta är en överrinningsinkontinens (ischuria paradoxa) hos män med förstorad prostata, men även i en rad andra tillstånd inte minst hos patienter med neurogena blåsrubbningar.

Urininkontinens kan vara symtom på retention. Genom att behandla retentionen undviker man urininkontinens. Endast i enstaka fall behöver man kombinera medicin med RIK för att nå målet.