Test

X

ADVANCING
CONTINENCE
CARE
TOGETHER

Välkommen till Advancing Continence Care Together (ACCT)

Ett holistiskt synsätt på blås- och tarmdysfunktion med patienten i fokus

ACCT är Wellspect's globala forum "Advancing Continence Care Together".

Med patienten i fokus och ett holistiskt synsätt har vi en vision om att inspirera och utforska både vetenskapliga och mänskliga aspekter på kontinensvård.

Vi tror att öppenhet och interaktion mellan sjukvården, forskningen och industrin är rätt väg framåt för kontinensvården .

Vi kombinerar nya friska idéer med vår gemensamma breda erfarenhet, vi höjer ribban och gör en verklig skillnad för alla som förlitar sig på att vi hela tiden utvecklas.