Test

X

ADVANCING
CONTINENCE
CARE
TOGETHER

Välkommen till Advancing Continence Care Together (ACCT)

Ett holistiskt synsätt på blås- och tarmdysfunktion med patienten i fokus

ACCT är Wellspect's globala forum "Advancing Continence Care Together".

Med patienten i fokus och ett holistiskt synsätt har vi en vision om att inspirera och utforska både vetenskapliga och mänskliga aspekter på kontinensvård.

Vi tror att öppenhet och interaktion mellan sjukvården, forskningen och industrin är rätt väg framåt för kontinensvården .

Vi kombinerar nya friska idéer med vår gemensamma breda erfarenhet, vi höjer ribban och gör en verklig skillnad för alla som förlitar sig på att vi hela tiden utvecklas.

ACCT Page Lets Talk Banner

ACCT 2021 i virtuell form i 3 delar: Let’s Talk Science, Society and Self

Vi vill bjuda in dig att vid tre tillfällen mellan kl 14:00 och 16:00 möta oss i en serie av intressanta webinars, där vi kommer att fördjupa oss inom högaktuella ämnen kring behandling av blås- och tarmdysfunktion.

Under det första tillfället, 22 april, tar vi oss an de senaste rönen inom Forskningen och den 22 maj, har vi fokus på Samhället. Vi avslutar den 17 juni med blås-och tarmterapi ur det personliga perspektivet, Individen. Vid alla tre tillfällena kommer det att finnas tid för live-diskussion och möjlighet att ställa frågor till föreläsarna, som kommer att besvara så många frågor som möjligt. 

Vänligen observera att dessa webinars hålls på engelska.

 • Let’s talk Science, 22 april
 • Let’s talk Society, 20 maj 
 • Let’s talk Self, 17 juni 

Talare och agenda:

22 april: Science (fokus på urinvägsinfektioner, orsaker och behandling)

 • Annelie Brauner: The troublesome issue with UTIs.
 • Vikram Khullar: Microbiome influence on UTIs.
 • Niall Galloway: Bowel dysfunction and UTI.

20 maj: Society (Fokus på utmaningarna med blås- och tarmdysfunktion och den påverkan det har på familjen och samhället)

 • Anne Cameron: Modern treatments – is it really worth it?
 • Ilan Koppen: Pediatric incontinence – effects on family, quality of life and society
 • Roberta Motta: A MS nurse role and point of view in bladder and bowel care

17 juni: Self (Fokus på patientens situation och livskvalitet)

 • Anton Emmanuel: Neurogenic Bowel Disorders vs Functional Bowel Disorder – does diagnosis matter?
 • Jalesh Panicker and Colette Haslam: Managing intimacy and sexual difficulties following neurological disease

Alla tre webinars är helt kostnadsfria

 

Anmäl dig här