Klinisk forskning

Klinisk och vetenskaplig forskning ligger till grund för all vår produktutveckling. Det är Wellspects väg till innovativa, säkra och pålitliga kontinensvårdsprodukter.

Klinisk forskning på Wellspect

Alla produkter som Wellspect utvecklar genomgår en process där produkternas säkerhet och prestanda utvärderas mycket noggrant. 

Ledande kliniker och Good Clinical Practice (GCP)

Wellspects kliniska studieprogram utvecklas och genomförs tillsammans med ledande kliniker inom området. Alla våra studier utförs enligt Good Clinical Practice (GCP), Helsingforsdeklarationen, Wellspect HealthCare Standard Operating Procedures (SOP) och tillämpliga regler och förordningar. Överensstämmelse med den internationella standarden ISO 14155 om kliniska prövningar av medicintekniska produkter för människor.

Produktkontroller efter lansering på marknaden utförs för att få ytterligare kunskap om säkerhet och prestanda för våra produkter i klinisk användning efter frisläppande på marknaden. Övervakning av produkter i denna fas kan omfatta klinisk forskning, litteraturöversikter eller undersökningar. 

Exempel på våra senaste studier;

 • An open prospective study on the efficacy of Navina Smart, an electronic system for transanal irrigation, in neurogenic bowel dysfunction 
  Emmanuel et al 2021
 • Intermittent catheterization with single  or multiple reuse catheters:
  clinical study on safety and impact on quality of life
  Newman 2020
 • Short Term Evaluation of a Novel Eletronic Transanal Irrigation System in Patients with Neurogenic Bowel Dysfunction Previously Exposed to Transanal Irrigation Systems 
  Passananti et al. 2018
 • Review on reuse versus single-use catheters for intermittent catheterization
  Håkansson 2014
 • New, more environmentally friendly, catheter material
  Johansson et al. 2013