Ansök om stipendium

Är du sjuksköterska som arbetar med patienter med blås- och tarmdysfunkion?

Vill du hjälpa patienter över hela världen och bidra till att utveckla kontinensvården? Ansök om våra stipendier. 

​Wellspects stipendier är ett av de sätt på vilka Wellspect uppmuntrar evidensbaserad behandling av problem med urinblåsa och tarm. 

Eftersom de kliniska studier och utbildningsrelaterade projekt som genomförs av medlemmar i European Association of Urology Nurses (EAUN) samt European Society for Pediatric Urology Nurses (ESPU-N), är viktiga för utvecklingen av bästa praxis, har Wellspect kopplat sina stipendier till båda föreningarna. 

Hur kan ett stipendium komma dig som sjuksköterska till godo?

Ett bidrag ger dig möjlighet att dela expertis inom blås- eller tarmhantering och förbättra patientvården. Wellspect kan stötta dig med ett ekonomiskt bidrag och hjälpa dig att komma igång.  

Som sjuksköterska utförs det mesta av arbetet redan av dig i din dagliga verksamhet.

Typer av stipendier sponsrade av Wellspect

Sjuksköterskestudier (EAUN-bidrag)

European Association of Urology Nurses (EAUN) representerar cirka 3 000 sjuksköterskor, som alla arbetar inom området urologi. Det är en aktiv, dynamisk organisation med målet att främja de högsta standarderna för urologisk omvårdnad i hela Europa och underlätta den fortsatta utvecklingen av urologisk omvårdnad i alla dess aspekter.

Stipendiets omfattning

Omfattningen av detta stipendium är relaterat till behandling av blås- och tarmdysfunktion. Studien kan använda kvalitativa (t.ex. datainsamling genom intervjuer) eller kvantitativa (t.ex. datainsamling genom kliniska undersökningar) metoder. Eventuell studiedesign som föreslås kommer att övervägas. 

Föreslagna studieområden:

 • Kateterisering generellt/transanal irrigering
 • Ren Intermittent Kateterisering (RIK) – Introduktion/Uppföljning
 • Utbildning för patienter eller vårdpersonal inom handhavande vid RIK
 • Följsamhet och compliance vid RIK / transanal irrigering 
 • RIK/transanal irrigering i vardagen 
 • Handfunktion och RIK – utbildning och produktkrav 
 • Självkateterisering kontra assisterad kateterisering - krav på träning och produktval
 • Förebyggande av urinvägsinfektioner - fokus på träning och klinisk praxis 

Tidigare vinnare av sjuksköterskestipendiet

 • 2021 – paused due to the pandemic
 • 2020 – paused due to the pandemic
 • 2019 - Malin Nordin, Sweden: Investigating bowel management pathways for SCI patients in the Nordic countries
 • 2018 - Randi Stensgaard and Line Trine Dalsgaard
 • 2017 – Ericaeli Nade, Tanzania
 • 2016 – Bridget Stroebel, South Africa
 • 2015 – Mandira Baniya, Nepal

Så här ansöker du om stipendiet 

Sista ansökningsdag för nästa års forskningsanslag inför EAUN-möten - 1 juli 2023

ESPUN-stipendie

Att dela kunskap och erfarenheter mellan sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom urologi inom pediatrik är ledstjärnan för European Society for Paediatric Urology Nurses (ESPUN). Deras mål är att höja kvaliteten på vården för barn som lider av tarm- eller blåsdysfunktion samtidigt som det stödjer sjuksköterskor i deras yrke och forskning.

Omfattningen av ESPUN-stipendiet

Studiemedlet är öppet för studier relaterade till hantering av blås- och/eller tarmdysfunktion hos barn och ungdomar. Blås- och tarmhantering kan studeras separat. Ytterligare forskning om synergier mellan urinblåsa och tarmhantering behövs dock och är av särskilt intresse. Studien eller forskningsprojektet kan använda kvalitativa eller kvantitativa metoder. Eventuell studiedesign eller forskningsprojekt som föreslås av den sökande kommer att övervägas.

Tidigare vinnare av ESPUN:s stipendium

 • 2022– Jens Larsson, Sweden: Pilot investigation of predictors of enuresis alarm response, non-resopnse or non-adherence. 
 • 2021 – pausat på grund av pandemin
 • 2020 - pausad på grund av pandemin
 • 2019 - Tinne van Aggelpoel, Belgien: Undersöker toalettträning hos friska småbarn i Belgien
 • 2018 – Anneli Saarikoski: Toalettträning som behandling av funktionell inkontinens hos barn  – Utvärdering och genomförande av interventionen

Så här ansöker du om stipendiet 

 1. Ansök först om att bli ESPUN-medlem
 2. Fyll i Wellspects kontaktformulär och inkludera en sammanfattning av projektet samtidigt som du väljer stipendie under ämne. 

Sista ansökningsdag är den 1 maj 2023. Vinnaren av forskningsanslaget tillkännages på den årliga EAUN/ESPUN-kongressen.

För ytterligare förtydliganden och frågor om stipendier, fyll i samma kontaktformulär som anges för båda ansökningarna ovan. Ange din  e-postadress och ämnet för din förfrågan så återkommer vi till dig inom kort.