IIS-studier och forskning

Lär känna Wellspects program för Investigator Initiated Studies (IIS)

Huvudsyftet med IIS-programmet är att öka och stimulera extern forskning om produkter, terapier och klinisk hantering, samordnat av vårdpersonal med stöd från Wellspect.

Den externa forskaren ansvarar för genomförandet av studien, dvs. agerar som studiesponsor.

Behandling av din ansökan

Efter att ha skickat in ditt förslag tillsammans med en detaljerad budget kommer Wellspect att bekräfta mottagandet av ansökan om Wellspect-stöd från IIS-programmet. Om ansökan är ofullständig eller om något behöver kompletteras kontaktar vi dig om ytterligare information inom två veckor.

Inom ytterligare sex veckor kommer din ansökan att granskas av Wellspect Clinical Research Planning Board, vars medlemmar har olika expertis inom Wellspects medicintekniska produkter. Styrelsen beslutar gemensamt om att godkänna, avslå eller be om ytterligare information om din ansökan.

Vid godkännande av din ansökan kommer ett skriftligt avtal mellan dig, din institution och Wellspect att upprättas för att reglera samarbetet.

Med Wellspect är ditt kliniska forskningsförslag i goda händer. Vi ser till att alltid behandla en idé med respekt och integritet.