Test

X

Klinisk forskning

Alla produkter som Wellspect HealthCare utvecklar genomgår en process där produkternas säkerhet och prestanda utvärderas mycket noggrant.

General Facts Clinical Trials

Figur 1: Illustration av forsknings- och utvecklingsprocessen – produktens väg genom den kliniska prövningen, från labbet till marknaden.
 

Preklinisk forskning och kliniska prövningar är viktiga för att fastställa säkerhet och prestanda för nya produkter. Testprogrammet utformas utifrån olika faktorer som kunskap om och erfarenhet av klinisk användning av liknande utrustning.

Vi genomför även kontroll och tillsyn av produkterna efter marknadsintroduktionen för att samla ytterligare kunskap om säkerhet och prestanda för våra produkter vid klinisk användning, det vill säga när patienter och vårdpersonal använder dem efter att de har släppts på marknaden.

Etiska aspekter är grundläggande och av största vikt.

Vi uppfyller alla myndighetskrav för kliniska prövningar.

Deltagande i en klinisk prövning är alltid frivilligt.

Alla kliniska prövningar som bedrivs av Wellspect HealthCare finns registrerade på ClinicalTrials.gov.