Test

X

Wellspects forskning och utveckling

Vår passion är att utveckla innovativa produkter som förbättrar tillvaron för alla som behöver våra produkter. Vi bryr oss om våra användare och tar initiativ till att träffa dem och lyssnar på vad de har att säga. Då får vi en djupare förståelse för deras behov och kan därmed hjälpa dem till en bättre livskvalitet. Den förståelsen har varit utgångspunkten för våra innovationer inom urologi och kirurgi och utgör grunden för alla våra pågående utvecklingsprogram. 

Tvärvetenskapliga forskningsprojekt och strikt kontrollerade kliniska studier utgör en central del av vår verksamhet. Wellspect HealthCare integrerar medicinsk forskning med utveckling av moderna material. Omfattande forskningsprogram i nära samarbete med forskare och universitet pågår över hela världen.

Vi är även engagerade i vår gemensamma framtid och strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan. Vi jobbar aktivt för att begränsa, och när så är möjligt eliminera användningen av kemikalier och material som har en negativ inverkan på miljö och hälsa, däribland PVC och ftalater.