Test

X

Barn med besvär från urinblåsan

Det kan vara stressande att vara förälder till ett barn med blåstömningsproblem. Du ska inte bara hinna med att vara förälder. Du måste dessutom lära ditt barn hur han eller hon ska göra för att tömma blåsan, troligen med en tappningskateter. Det är också du som får huvudansvaret för att se till att ditt barn kateteriseras regelbundet hemma, på förskolan, i skolan och hos släktingar och vänner.

Integritet

Det är viktigt att ditt barn förstår att blåstömning är något man gör i avskildhet som på en toalett. Du bör därför så tidigt som möjligt lära barnet att utföra kateteriseringen i badrummet. När ditt barn börjar skolan, se till att skolan ställer in ett extra skåp på en av toaletterna, där barnet kan förvara sina katetrar och annat som underlättar kateteriseringen.

Tidsplanera kateteriseringen

Det underlättar om det går att komma på knep för att barnet själv ska komma ihåg när det är dags att kateterisera. Försök att inte tjata på barnet. I längden kan det ha motsatt effekt. 

Det är viktigt att barnets tömningstider passar in i barnets liv och rutiner. Kanske passar det bra att göra det i samband med någon annan aktivitet, till exempel vid måltider och mellanmål. Många barn använder sin mobiltelefon för att få påminnelser. I skolan bör kateteriseringen planeras så att det passar in i barnets schema. Barnet bör alltid ha tidsplaneringen för kateterisering nära till hands.