Test

X

Att berätta för andra om ditt barns situation

Det kommer säkert att finnas de som undrar hur det är att vara förälder till ett barn med blåstömningsbesvär. Vissa frågar, andra funderar i tysthet. Hur mycket ska man berätta som förälder, och vad?

Det finns inget givet svar på den frågan. Du måste själv avgöra vad som känns bra att berätta. Även små barn har rätt till integritet, privatliv och respekt. Ibland kan man dock vara tvungen att förklara, i synnerhet när utomstående personer blir delaktiga i barnets blåstömning.

Parents explain needs of their children full width image

Barnets vänner

Små barn ställer frågor som ofta är väldigt rakt på sak och som kräver raka svar. Om du behöver tips och råd kan du använda vårt särskilda barnmaterial. I takt med att barnet blir äldre blir kateteriseringen ofta ett allt känsligare ämne. Låt barnet själv avgöra hur mycket han eller hon vill berätta för vänner och klasskamrater.

Sjukvården

När du och ditt barn besöker en läkare är det bra att nämna att barnet använder LoFric, särskilt om barnet ska lämna urinprov. Annars finns det risk att den förhöjda bakterienivå i urinen, som är normal vid intermittent kateterisering, misstolkas som urinvägsinfektion och att barnet till följd av detta behandlas i onödan. Sjukvårdspersonalen kanske inte heller har tagit del av lika aktuell information om kateterisering som du och ditt barn.

Om ditt barn läggs in på sjukhus och inte kan utföra självkateterisering bör du informera sjukhuspersonalen. De kan då ordna en regelbunden blåstömning.