Test

X

Blåsextrofi

Blåsexstrofi är en medfödd missbildning av blåsan och vävnaderna runt omkring. Denna missbildning beror på störningar i utvecklingen från kloakmembranet till urogenital- och analmembranet.

Extrofin är en slutningsdefekt av den nedre medellinjen. Blåsan är platt till formen och ligger öppen i stället för rund och uretra som ej slutit sig ligger som en ränna. Nedsatt funktion av magmusklerna och bäckenet förekommer också. Detta är en mycket sällsynt missbildning men den ger stora konsekvenser vad gäller blåsfunktionen. De övre urinvägarna är sällan drabbade.

Dessa barn är hårt drabbade av inkontinens, därför görs ofta någon form av inkontinensoperationer och/eller urinavledningar som kan göra att barnen behöver lära sig självkateterisering.