Test

X

Vad är TAI?

TAI – transanal irrigering – är en välbeprövad behandlingsmetod

Transanal irrigering, TAI, är en teknik för att tömma tarmen på ett effektivt sätt. Det innebär att man underlättar tömning av rektum och nedre delen av tjocktarmen genom att tillföra vatten i tarmen. 

TAI bidrar till att förebygga förstoppning och inkontinens. Det återställer även en förutsägbar tarmfunktion och hjälper patienten att återta kontrollen över när och var man tömmer tarmen. Det gör att användarna kan planera in aktiviteter och leva mer spontant.

TAI är en effektiv teknik.

Även om TAI är en bevisat effektiv metod betraktas de befintliga lösningarna som komplicerade, och många användare ger upp innan behandlingen har hunnit bli effektiv. De nuvarande lösningarna har visat sig vara för svåra för användare med nedsatt handfunktion. TAI kan minska såväl förstoppning som avföringsinkontinens och minska tiden för tarmtömning. Den kan också göra det lättare att klara tarmskötseln på egen hand, utan vårdgivare.

Effekten av TAI

Regelbunden irrigering av tarmen tömmer tjocktarmen och rektum så effektivt att tarmen förblir tom fram till nästa irrigeringstillfälle. Därmed förebygger man avföringsinkontinens samtidigt som patienten får möjlighet att välja tidpunkt och plats för att tömma tarmen. Tillförseln av vatten skapar dessutom en massrörelse från den uppåtgående tjocktarmen vilket förebygger förstoppning.


En av de främsta fördelarna med TAI är att mindre tid och energi går åt till effektiv tarmtömning.

Referenser:

Emmanuel A et al Spinal Cord 2013; 51(10):732-8
Emmanuel A. Spinal Cord 2010;48(9):664-73
Christensen P et al. Dis Colon Rectum 2009; 52: 286-92
Christensen P et al. Gastroenterology. 2006;131:738-47
Del Popolo G et al. Spinal Cord 2008;46:517-22 
Faaborg PM et al. Spinal Cord 2009;47:545-9