Test

X

Så fungerar TAI

Regelbunden irrigering av tarmen innebär att man tömmer tjocktarmen och rektum så effektivt att tarmen förblir tom fram till nästa irrigeringstillfälle. Det förebygger avföringsinkontinens samtidigt som du får möjlighet att välja tidpunkt och plats för att tömma tarmen. Tillförseln av vatten skapar dessutom en massrörelse från den uppåtgående tjocktarmen vilket förebygger förstoppning. Andra betydande fördelar med TAI är att du slipper lägga lika mycket tid och energi på tarmskötseln, samtidigt som du kan bli mer självständig.

Inga fler olyckor

När inlärningsperioden är avklarad och tarmen har vant sig vid TAI är målet i regel att irrigera varannan dag. Vid det laget bör du ha fått till en tarmrutin som gör att du slipper både förstoppning och inkontinens. Syftet med TAI är att återställa en god och regelbunden tarmfunktion så att du kan leva som vanligt.

Så fungerar TAI: steg för steg

TAI är en behandlingsmetod som innebär att man tömmer tarmen genom att tillföra vatten till tjocktarmen med hjälp av en rektalkateter. Det stimulerar kroppens tarmrörelser och får tarmen att tömma sig. Så här fungerar det:

1. Införing

För in rektalkatetern i kateterhandtaget.

2. Blås upp ballongen

Ballongen försluter rektum och ser till att katetern sitter på plats med bra förslutning under hela behandlingen.

3. Irrigera/tillför vatten

Öppna vattenflödet och pumpa in vatten i tarmen. Det hjälper till att mjuka upp avföringen och stimulerar tarmrörelserna. Stäng av vattnet och vänta lite.

4. Tömning

Släpp ut luften ur ballongen och dra ut katetern. Vänta tills tarmen är tömd. Hur långt tid det tar för tarmen att tömmas är individuellt och kan variera från dag till dag.