Barn och tarmirrigering

Tarmproblem hos barn

Att bli kontinent är en viktig milstolpe i ett barns liv. Det hjälper barnet att bli självständigt och delta i dagliga aktiviteter. Avföringsläckage påverkar självkänslan och självförtroendet och kan påverka det sociala livet.

Barns tarmproblem är något som påverkar hela familjen. Förstoppning bland yngre barn är vanligt och i de flesta fall hjälper laxermedel, bulkmedel och toaletträning. För vissa barn med tarmproblem kan användning av tarmirrigering vara ett alternativ för att minska eller eliminera tarmolyckor.

Hur fungerar tarmirrigering för barn?

Det finns inga exakta rekommendationer för den bästa tiden att börja med tarmirrigering för barn. De flesta barn är toalettränade vid tre års ålder. Tarmproblem kommer att märkas tydligare i denna ålder. Tarmirrigering, även kallad transanal irrigering (TAI), brukar kunna gå att införas när barnet kan samarbeta och förstå processen.

Diagnoser eller tillstånd hos barn där tarmirrigering kan vara ett behandlingsalternativ är:

  • Hirschsprungs sjukdom
  • Anorektal missbildning
  • Ryggmärgsbråck
  • Funktionell förstoppning (dvs. ingen bakomliggande orsak till problemen har identifierats)

Här kan du ladda ner vår guide till tarmirrigering för barn som har utvecklats för att stödja föräldrar och vårdgivare. Syftet är att ge kunskap och insikt i hur tarmen fungerar och hur tarmirrigering kan hjälpa ditt barn.  Du kan också ladda hem och skriva ut Navina aktivitetsbok till ditt barn.

Föräldraguide 2 Totalt

Vad är transanal irrigering (TAI)?

Behandling med transanal irrigering (TAI), ibland även kallad tarmirrigering, är ett alternativ när andra behandlingar som mediciner, kostförändringar och ändrat vätskeintag inte har hjälpt.

För vårdpersonal

Upptäck information om anatomi & fysiologi, tarmdysfunktion, behandlingar, terapi, kliniska insikter.