RIK för barn - bildbank

Bilder - Anna

Vi har samlat ett urval bilder för att hjälpa flickor att lära sig att kateterisera sig självständigt. Klicka vidare till nästa sida och välj de bilder som passar din patient. Ladda sedan ner dem så du kan placera dem i mallen.

Se alla bilder (Anna) key:global.opens-in-new-window