Test

X

Barn och urinvägsinfektioner

Återkommande urinvägsinfektioner (UVI)

Urin är ett bra medium för bakterietillväxt. Antalet bakterier i urinen fördubblas var 30–60 minut. Det är därför viktigt att blåsan töms regelbundet och fullständigt. Under normala omständligheter har urinvägarna ett inbyggt försvar mot infektioner. En av försvarsmekanismerna är naturlig tömning eftersom bakterierna då sköljs ut ur blåsan.

Bakteriuri behöver inte alltid behandlas.

Asymtomatisk bakteriuri
Asymtomatisk bakteriuri är ett tillstånd som är ganska vanligt förekommande hos barn som använder intermittent kateterisering. Bakterierna finns i urinen utan att ge symtom, de angriper heller inte slemhinnan eller blåsväggen. Barn över två år behandlas vanligtvis inte för asymtomatisk bakteriuri. Anledningen är att man vill minska risken för att de ska bli resistenta mot antibiotika.

Symtomatisk bakteriuri - Urinvägsinfektion (UVI)
Urinvägsinfektion uppstår när antalet bakterier i urinen överstiger 100 000 bakterier per ml och ger symptom som:
  • Nedsatt allmäntillstånd 
  • Täta trängningar och frekvent blåstömning 
  • Eventuellt läckage 
  • Brännande känsla vid miktion 
  • Grumlig eller missfärgad urin 
  • Illaluktande urin 
  • Feber 
  • Ömhet över blåsan eller i nedre ryggen 
  • Blod i urinen 

Hos barn med nedsatt känsel bör man vara uppmärksam på de olika varningstecknen på urinvägsinfektion. Symtomgivande urinvägsinfektioner bör behandlas.