Test

X

Urinvägsinfektioner (UVI)

Urinvägsinfektion (UVI) uppstår när bakterier har möjlighet att växa i urinröret och urinblåsan. Precis som vid andra infektioner blir de eventuella komplikationerna allvarligare ju längre tid infektionen pågår utan behandling. Symtomatisk UVI som inte behandlas kan efter en tid leda till skador på njurarna.

Alla symtom från urinvägarna behöver inte vara urinvägsinfektion. Om du i alla fall misstänker att du har en urinvägsinfektion ska du kontakta läkare omedelbart. Huskurer och alternativa läkemedel kan inte alltid helt råda bot på infektionen.

Tecken på möjlig urinvägsinfektion

Vid en urinvägsinfektion påverkas vanligtvis mönstret för dina toalettbesök. Tecken på möjlig urinvägsinfektion:


• Täta trängningar
• Inkontinens
• Sveda vid tömning av blåsan
• Blod i urinen
• Grumlig, missfärgad, illaluktande urin
• Smärta i nedre delen av ryggen och buken
• Feber
• Allmän sjukdomskänsla

Om du har drabbats av urinvägsinfektion är den enkel att behandla. Kontakta sjukvården så snart som möjligt.

Denises berättelse

Hör Denise berätta om hur RIK har hjälpt henne att få bukt med frekventa urinvägsinfektioner.