Test

X

Hur du undviker urinvägsinfektion

Med ren intermittent kateterisering minskar du risken för urinvägsinfektion (UVI). Trots detta kan kateteranvändning ibland ändå medföra UVI. Om du är försiktig och använder rätt utrustning minskas dock risken.
how to avoid infections washing hands full width

Åtgärder som du kan vidta för att undvika urinvägsinfektion

Hygien

Tvätta händerna före varje kateterisering. Det går bra att tvätta underlivet med mild tvål en gång om dagen. Kom dock ihåg att om du tvättar oftare kan du avlägsna naturligt förekommande och godartade bakterier som hjälper till att bekämpa infektioner. Undvik att vidröra tappningskatetern eftersom ytan då kan kontamineras (förorenas). Till en del tappningskatetrar, till exempel LoFric Origo, finns ett införingshandtag som underlättar införandet av katetern utan att du behöver röra vid den.

Töm blåsan helt och hållet och gör det regelbundet
Urin som står kvar i blåsan kan ofta orsaka infektioner. Ta därför god tid på dig när du kateteriserar. Dra ut katetern långsamt för att säkerställa att blåsan är tom. Det är viktigt att tappningskatetern har rätt längd – om katetern är för kort kan urin bli kvar i blåsan, vilket ökar risken för urinvägsinfektion (UVI). Rådfråga uroterapeut, läkare eller sjuksköterska angående rätt längd på din kateter. Vårdpersonalen kan ge dig råd om hur ofta du ska kateterisera varje dag. Tumregeln är att tömma blåsan 4–6 gånger per dag, jämnt fördelat. Om du tömmer ut mer än 400 ml urin vid ett och samma tillfälle har du låtit det gå för långt mellan tömningarna. Medicinska studier visar att stora volymer urin i urinblåsan ökar risken för urinvägsinfektion.

Undvik friktion
I urinröret och urinblåsan finns en slemhinna som förhindrar bakterier från att orsaka skada. Att skydda denna slemhinna är ytterligare ett sätt att minimera infektionsrisken. Den hydrofila LoFric-katetern har en yta som binder vatten. Det gör att katetern blir mycket hal och minimerar friktionen. Därmed minskar även skadorna på slemhinnan i urinröret – både vid in- och utförsel. Alla hydrofila tappningskatetrar fungerar dock inte på samma sätt. Rådgör därför med din uroterapeut, läkare eller sjuksköterska så att ni kan välja en hydrofil kateter som passar dig.

Drick mycket
Om du dricker 1 ½–2 liter vätska dagligen hjälper du till att spola ut skadliga bakterier och förebygga urinvägsinfektion.

Hur du förebygger urinvägsinfektioner

Använder du tappningskatetrar och lider av urinvägsinfektioner (UVI)? Här får du värdefull kunskap och övning i hur du kan förebygga UVI.

Vad kan du göra? Vi har tagit fram en app som ger dig goda råd i förebyggande syfte. Den är till för dig som vill lära dig mer om ren intermittent kateterisering i allmänhet och hur man förebygger UVI i synnerhet.

Börja med STOPPA UVI-testet och få rekommendationer som passar dig personligen för att förebygga UVI, eller förbättra dina kunskaper om UVI genom fakta och hjälpsamma resurser.

Förebygg urinvägsinfektioner och ladda ned STOPPA UVI-appen redan idag!
Appen är framtagen av Wellspect HealthCare i samarbete med EAUN*. Rekommendationerna vi ger baserar sig på EAUN's riktlinjer.

Ladda ned Stoppa UVI App för Iphone/Android

AppStore Google Play