Test

X

Vilka är orsakerna till urinvägsinfektion (UVI)?

RIK reducerar risken för urinvägsinfektion (UVI) betydligt jämfört med andra metoder för att tömma urinblåsan, exempelvis med hjälp av kvarliggande kateter. Det kan ändå finnas en viss risk för att utveckla UVI eftersom bakterier utifrån kan komma in i urinblåsan via tappningskatetern.

Urinvägsinfektion (UVI) uppstår när bakterier får möjlighet att växa i urinröret och urinblåsan och orsakar då symptom. Det finns flera faktorer som reducerar risken att utveckla UVI. En är att säkerställa att blåsan alltid töms fullständigt, eftersom de flesta bakterierna sköljs ut med urinen genom katetern. Då minskar risken för bakterietillväxt i urinblåsan.

Causes of UTI woman holding her stomach in pain full width

Skillnaden mellan Bakteriuri och urinvägsinfektion (UVI)

Asymtomatisk bakteriuri betyder att det finns bakterier i urinen utan de vanliga symptomen på urinvägsinfektion som täta trängningar, smärta eller feber. Det är ett tillstånd som är vanligt förekommande hos personer som använder intermittent kateterisering. Studier visar att upp till 60 % av användarna har bakteriuri.

Det finns rekommendationer att minimera användningen av antibiotika bland personer som använder RIK för att undvika resistens mot antibiotika och andra biverkningar.

Bakteriuri utan symptom skall inte behandlas med antibiotika såvida du inte är gravid eller njurtransplanterad.
Bacteriuria