Test

X

Få tillbaka ditt liv

Hejdå mag- och tarmproblem, hej livet!

Om du lider av kronisk förstoppning eller avföringsinkontinens är du inte ensam. Många män och kvinnor har svåra problem och lider i tystnad utan att få den hjälp de behöver. Förmodligen har du redan provat allt – drick mer vatten, olika dieter, utesluta viss mat, träna, laxermedel, mediciner - men inget har hjälpt. 

Det är därför vi vill introducera dig till en terapi som heter Transanal irrigering. Beroende på ditt tillstånd och dina symptom, så kan detta vara en lösning för dig. Vägen tillbaka till livet. 

Navina FBD2 Noah Testimonial 3

Transanal Irrigering

Terapin kallas Transanal Irrigering, ofta förkortad TAI. Det är en etablerad terapi för tarmtömning som enbart använder ljummet vatten för att tömma tarmen. Resultatet är en tömd tarm och reducerade tarmsymtom.

Prata om det – förbered dig inför mötet med din läkare


Vi vet att det kan kännas pinsamt och svårt att tala om de mag- och tarmsymptom som du upplever. Eller ännu värre så kan du ha tagit upp problemet med olika vårdkontakter, men fortfarande inte fått rätt hjälp.

Det är därför vi satt samman ett frågeformulär som kommer hjälpa dig. Fyll i det så noga som det går – det kommer underlätta samtalet mellan dig och din läkare och styra er i rätt riktning.

Frågeformulär

Du är inte ensam – andra har blivit hjälpta

Det är vanligt att man håller sina mag- och tarmsymptom för sig själv och det är också vanligt med känslor som hjälplöshet och förtvivlan. Ibland kan det vara ett första steg att få höra att andra varit i liknande situationer och hur de tog sig ur dem. 

Här kan läsa några av många inspirerande hoppfyllda historier.