Test

X
Sarah on beach banner

Vanliga tarmproblem

Tarmen kan orsaka problem för de flesta av oss då och då, men vi känner oss vanligtvis bättre efter några dagar. För andra blir problemen ihållande. Att leva med tarmproblem är utmanande och kan medföra begränsningar av livskvaliteten, t.ex. i umgängeslivet eller på jobbet. Samtidigt är det också svårt att prata om det. Det är dock viktigt att diskutera dessa problem och söka hjälp.

Med stöd och rätt behandling kan du få ditt liv tillbaka. Tarmproblem kan vara allt från kronisk förstoppning till att ständigt behöva springa på toaletten på grund av bristande tarmkontroll där avföringsinkontinens medför risk för ofrivillig tarmtömning. Ibland kan det vara både och.

Förstoppning

Förstoppning är ett vanligt hälsoproblem som kännetecknas av lång tid mellan tarmtömningar, vilket ger hård och torr avföring som är svår att få ut. Detta kan orsaka kraftiga magsmärtor, uppblåsthet, obehag och kräva längre tid för toalettbesök för att försöka tömma tarmen.

Avföringsinkontinens

Avföringsinkontinens är ett annat vanligt tillstånd som i allmänhet drabbar hela 10 % av den vuxna befolkningen.  Avföringsinkontinens innebär ofrivillig avgång av gaser eller lös/fast avföring med ofrivillig tarmtömning som följd. Detta kan vara väldigt stressande, orsaka hygienproblem och begränsa sociala kontakter. 

Orsaker

De underliggande orsakerna till symtom från tarmen kan variera. Neurogen tarmdysfunktion (NBD) betyder att orsaken är neurogen, dvs. en sjukdom eller skada i centrala nervsystemet eller perifera nerver som är involverade i kontrollen över tarmtömning.

Exempel är:

  • Ryggmärgsskada
  • Multipel skleros
  • Ryggmärgsbråck
  • Parkinsons sjukdom

Andra tillstånd som kan leda till tarmdysfunktion:

  • Funktionella tarmsjukdomar (FBD) när inga underliggande orsaker kan hittas
  • Dysfunktion i bäckenbotten – exempelvis komplikationer efter förlossning
  • Efter operationer – t.ex. Low Anterior Resection Syndrome (LARS)
  • Hirschsprungs sjukdom
  • Cancer i tjocktarmen eller ändtarmen
  • Anorektal missbildning