Test

X

ACCT Webinar: Let's Talk Science

Den 22 april ägde det första i en serie av tre ACCT Let’s talk… webinars rum på temat Advancing Continence Care Together ur ett holistiskt perspektiv. Våra välrenommerade föreläsare och specialister, Professorerna Annelie Brauner, Vikram Khullar och Niall Galloway, diskuterade i detta första webinar blås- och tarmterapi med fokus på de vetenskapliga aspekterna.