Test

X

ACCT Webinar: Let’s Talk Society

Let’s Talk Society är det andra i en serie av tre ACCT Webinars, och som sändes live den 20 maj.

Under detta webinar diskuterade våra talare Anne Cameron, Ilan Koppen och Roberta Motta hur blås- och tarmdysfunktion påverkar samhället både ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, barnet och familjens situation och sjuksköterskors synvinkel.