F: Hur ofta ska jag utföra TAI?

A: I början är det vanligt att irrigera en gång varje dag under de första 10-14 dagarna. Senare kan frekvensen eventuellt minskas till en gång varannan dag eller var tredje dag. Frekvensen bör bestämmas i samråd med hälso- och sjukvårdspersonal.

F: Kan jag sluta använda avföringsmodifierande läkemedel när jag börjar använda Navina Irrigeringsystem?

A: TAI är vanligtvis en del av ett tarmhskötselprogram. Det är möjligt att du kanske kan minska mängden laxermedel du använder så småningom men du kan behöva fortsätta använda vissa för att säkerställa att avföringen har rätt konsistens för att säkerställa enkel tarmtömning. Det är bäst att fortsätta med din nuvarande laxerande regim tills du får regelbundna resultat från TAI. Rådgör med sjukvårdspersonal innan du ändrar din personliga behandling.

F: Hur lång tid tar proceduren?

A: Det är väldigt individuellt men målet är att tarmskötselrutinen ska ta mindre än en timme. För vissa är resultaten snabba och tömningen av tarmen är fort klar. För andra kan det ta längre tid.

F: Hur ser jag när min Navina Smart-kontrollenhet behöver bytas ut?

S: Enheten skickar en kod när det finns mindre än 50 och 10 irrigeringar kvar eller mindre än 2 månader och 2 veckors livstid kvar.

F: Vad händer om jag har glömt koden för att låsa upp inställningarna i min Navina Smart-kontrollenhet?

S: Kontakta Wellspect HealthCare, se kontaktuppgifter.