Tömning

F: Vad händer om tarmen inte töms?

A: Om tarmen inte börjar tömmas automatiskt kan du pröva att slappna av i 10–15 minuter och därefter luta dig framåt, hosta, massera magen eller röra på överkroppen för att få igång tömningen. Om vatten och avföring fortfarande inte kommer ut kan du vara kraftigt förstoppad och en manuell tömning av ändtarmen kan vara nödvändig. Du kan också vara uttorkad, så kom ihåg att dricka mycket vatten och upprepa TAI-proceduren dagen efter. Om du har använt  TAI nyligen kan det vara så att tjocktarmen helt enkelt är tom.