Navina rektalkateter

F: Vilken ballongstorlek rekommenderas?

S: Sjukvårdspersonalen kommer att ge dig råd om lämplig ballongstorlek. Den ska vara lagom stor för att hålla katetern på plats och täta analöppningen för att minimera läckage under irrigeringen.

Navina Classic; Max 5 pumpningar för Regular kateter och max 2 pumpar för Small katetern.

Navina Smart; Max steg 5 för Regular katetern och max steg 3 för Small katetern.

F: Varför ska Navina rektalkateter Regular med Navina Classic blåsas upp med max 5 pumpningar?

S: Den maximala ballongstorleken valdes efter samråd med medicinska experter för att tillgodose de anatomiska behoven och förhindra överinflation av ballongen och risken för ballongsprängning.

F: Varför ska Navina rektalkateter Small med Navina Classic blåsas upp med max 2 pumpningar?

S: Den maximala ballongstorleken valdes efter samråd med medicinska experter för att tillgodose de anatomiska behoven, säkerheten för barn, förhindra överinflation av ballongen och risken för ballongsprängning.

F: Varför kan jag inte blåsa upp Navina rektalkateter Regular med Navina Smart mer än till steg 5?

Den maximala ballongstorleken valdes efter samråd med medicinska experter för att möta de anatomiska behoven, förhindra överinflation av ballongen och risken för ballongsprängning.

F: Varför skall jag inte blåsa upp Navina rektalkateter Small med Navina Smart mer än till steg 3?

S: Den maximala ballongstorleken valdes efter samråd med medicinska experter för att möta de anatomiska behoven, säkerheten hos barn, förhindra överinflation av ballongen och risk för ballongsprängning.

F: Kan ballongens storlek justeras med Navina Classic-kontrollenheten?

A: Ballongen kan tömmas genom att trycka på deflationsknappen på kontrollenheten. Det kan också blåsas upp ytterligare men bör inte blåsas upp mer än vad vårdpersonalen har rekommenderat.

F: Kan ballongens storlek justeras med Navina Smart-kontrollenheten?

A: Ballongen kan tömmas genom att trycka på deflationsknappen på kontrollenheten. Det kan dock inte blåsas upp efter att irrigeringen har startats.

F: Kan ballongen brista och är det i så fall farlig?

S: Ja, det finns en risk för att ballongen spricker och det är därför det maximala antalet pumpningar för Navina Classic och maximala inställda ballongstorlek för Navina Smart anges per kateterstorlek. Om ballongen spricker trots att du följer rekommendationerna från din sjukvårdspersonal kan det säkert vara obehagligt men i allmänhet inte farligt. Det finns dock några rapporterade fall av patienter som har drabbats tarmperforering på grund av ballongsprängning. Det bör noteras att risken för tarmperforering är 1 av 500 000 irrigeringar eller 0,0002%.¹

F: Vad händer om ballongen inte blåses upp när jag trycker på knappen på Navina Smart-kontrollenheten?

S: Se till att Navina Smart-kontrollheten är på och att den är i vattentillförselläge. Detta är det enda läget där ballongen kan blåsas upp. Se till att rören är anslutna på rätt plats. Se till att rören är ordentligt anslutna så att luften inte läcker. Se till att rören inte är blockerade eller böjda. Se till att katetern inte har använts tidigare. Navina Smart-kontrollheten avvisar automatiskt använda katetrar med en tidsgräns på 3 timmar, av hygien- och säkerhetsskäl.

F: Varför kan uppblåsningen ibland stanna av med Navina Smart innan ballongen har nått sin inställda storlek?

A: Navina Smart är utrustad med ett automatiskt säkerhetsstopp som aktiveras när trycket i ändtarmen anses vara högt. Som en följd av detta kan uppblåsningen stanna innan ballongen blåses upp till den inställda storleken. Detta kommer att synas tydligt på displayen.

F: Vad händer om jag inte kan blåsa upp kateterballongen mer när jag trycker på ballonguppblåsningsknappen på Navina Smart-kontrollenheten?

S: Den kan ha nått den maximala ballongstorlek som valts i inställningarna. Om det finns en "<" -symbol bredvid ballongstorleken på displayen betyder det att du har tömt ballongen men inte helt och sedan försökt blåsa upp den igen. Av säkerhetsskäl kan endast en begränsad mängd luft återuppblåsas. Töm ballongen helt tills "<"-symbolen förutom ballongen försvinner och då blir det möjligt att blåsa upp den igen till maxinställningen.

F: Jag får felmeddelanden om pumpfel på min Navina Smart-kontrollhet, vad kan jag göra?

S: Kontrollera att luftutloppet på baksidan av Navina Smart-kontrollheten är fritt och avblockerat. Kontrollera om det finns fritt flöde i alla slangar. Kontrollera om det finns blockering i anslutningarna. Kontrollera om slangarna och katetern är korrekt monterade. Byt ut katetern, slangarna och vattenbehållaren och försök igen, om det behövs, starta om Navina Smart-kontrollheten och försök igen.