Medicinska frågor

F: Vad händer om det uppstår en blödning?

A: En liten blödning eller spår av blod på konan eller katetern är vanligt och inget som du behöver oroa dig för. Mer kraftig eller ihållande rektal blödning med eller utan smärta tyder på en möjlig tarmperforering, som bör behandlas som en akut nödsituation och kräver omedelbar läkarvård.

F: Vad ska jag göra om jag känner smärta?

A: Om kramper, obehag eller smärta uppstår när du tillför vattnet, pausa instillationen några ögonblick och fortsätt långsammare när obehaget har avtagit, se till att vattnet är kroppstempererat. Om smärtan är svår eller ihållande stoppa irrigeringen omedelbart. Det kan vara perforering av tarmen som bör behandlas som en akut nödsituation och kräver omedelbar läkarvård.

F: Vad händer om jag får svettningar, hjärtklappning eller yrsel under irrigeringen?

A: Om du har en ryggmärgsskada kan detta vara ett tecken på autonom dysreflexi. Tillför vattnet långsamt och begränsa tiden på toaletten beroende på tolerans. Om symtomen är besvärande, se till att du inte är ensam när du irrigerar tills symtomen vid varje TAI har minskat eller minimerats. Om du riskerar autonom dysreflexi bör du ha medicin nära till hands. Om autonom dysreflexi uppstår, stoppa irrigeringen omedelbart. Ytterligare bedömning och eventuellt andra behandlingar krävs innan du fortsätter med TAI.

F: Är risken för tarmperforering högre ju längre jag irrigerar?

A: Nej, det finns evidens som visar att risken för tarmperforering inte ökar ju längre du använder TAI.