Isärtagning & Rengöring

F: Kan katetrarna/konorna återanvändas?

A: Nej, rektalkatetern är endast avsedd för engångsbruk. Kassera den efter användning bland vanligt hushållsavfall. Om katetern eller konan återanvänds kan Wellspect inte garantera produktens funktionalitet eller säkerhet.

F: Hur ska Navinas irrigeringssystem förvaras?

S: När delarna har rengjorts och torkats förvarar du ditt Navina irrigeringssystem i Navina-väskan. Se också till att slangarna inte är böjda och att delarna hålls borta från vassa föremål. Förvara systemet oåtkomligt för  barn.

F: Kan jag torka av kontrollenheten med sprit?

A: Nej, använd endast mild tvål och vatten.