Direktiv och standarder

Ansvarsfullt företagande - Direktiv och standarder

 Generella krav

Inom medicintekniska produktområdet Sterila hydrofila tappningskatetrar skall följande standarder och direktiv uppfyllas:

- REACH-förordningen
- MDD 93/42/EGG
- SS-EN 1616 Sterila urinkatetrar för engångsbruk
- SS-EN 1618 Icke-intravaskulära katetrar - Provningsmetoder för allmänna egenskaper

Inom medicintekniska produkter med innehållande elektroniska delar och komponenter skall även följande standarder och direktiv uppfyllas:

- Producentansvar för elektroniska produkter enligt SFS-2014:1025
- WEEE-direktivet (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment)
- REACH-direktivet
- MDD 93/42/EGG
- RoHS direktivet