Navina systems

Användaranpassat sortiment

Generella krav

Vid förskrivares val av produkt vid Trans Anal Irrigering (TAI) styr användarens behov valet genom "objektiva villkor".

Anpassade för olika behov

För att möjliggöra TAI behandling för användare med olika behov skall krav ställas på två olika produktgrupper:

- En för manuell kontrollenhet
- En för elektronisk kontrollenhet

Anpassade kateterstorlekar

Skall finnas katetrar i två olika storlekar.

Sortimentsbredd

Skall finnas två produktgrupper med fler leverantörer för att möjliggöra individuellt val av produkt vid TAI-behandling.

Tillbehör till offererade produkter

Offererade tillbehör skall antas till antagen produkt efter behov. Här läggs ytterligare rad om exempelvis rektalkona önskas.

Wellspect HealthCare erbjuder Användaranpassat sortiment

Anpassade för olika behov

Navina™ Systems är ett irrigationssystem där man kan välja antingen en elektronisk (Navina™ Smart) alternativt manuell (Navina™ Classic) kontrollenhet med ett gemensamt tillbehörssortiment. Vilken man väljer beror på användarens funktionsnedsättning och behov. Navina Smart är enkel att använda även för personer med nedsatt handfunktion. Navina Smart möjliggör också individuellt anpassade inställningar, säkerställer samma inställningar från gång till gång samt underlättar uppföljning tillsammans med Navina Smart Appen. Allt detta för att möjliggöra bästa compliance. 

Anpassade kateterstorlekar

Navina Systems har katetrar i två olika storlekar - Regular och Small.

Sortimentsbredd

Navina Systems inkluderar: Navina Classic och Navina Smart.

Tillbehör till offererade produkter

För att kunna erbjuda bästa produkten utifrån användarens behov är det viktigt att produkten har ett brett tillbehörssortiment. Navina Systems erbjuder följande tillbehör:

- Rektalkateter Regular och Small
- Förbrukningsset Regular, Small och kona
- Slangset
- Tillbehörsset
- Navina Smart kontrollenhet
- Navina Classic kontrollenhet