Test

X

Navina Classic - Vanliga frågor (FAQ's)

Kateter FAQ's

Användning

Q: Hur ofta ska jag utföra TAI?

A: Till en början är det vanligt att irrigera en gång om dagen under de första 10–14 dagarna. Senare kan man eventuellt minska till varannan eller var tredje dag. Hur ofta du bör irrigera ska avgöras i samråd med sjukvårdspersonal.

Q: Kan jag sluta använda läkemedel som gör avföringen mjukare eller hårdare när jag börjar använda Navina?

A: TAI brukar oftast vara en del av ett program för tarmskötsel. Det är möjligt att du så småningom kan minska den mängd laxermedel som du använder, men du kan behöva använda en del även i fortsättningen för att avföringen ska få rätt konsistens och underlätta tömningen. Det bästa är att fortsätta med laxermedel på samma sätt som nu tills du får regelbundna resultat av TAI. Rådgör med sjukvårdspersonalen innan du ändrar något i din personliga behandling.

Q: Hur lång tid tar proceduren?

A: Detta är mycket individuellt, men målet är att tarmskötseln ska ta mindre än en timme. Hos en del personer töms tarmen snabbt och fullständigt, för andra kan det ta längre tid och tarmen kan tömmas lite i taget.

 

Medicinska problem

Q: Blir risken för tarmperforation större ju längre man irrigerar?

A: Nej, det finns inga belägg för att risken för tarmperforation ökar ju längre man använder TAI.

Q: Vad gör jag om det blöder?

A: Små blödningar eller spår av blod på katetern kan förekomma och är inget att oroa sig för. Kraftigare eller ihållande rektal blödning med eller utan smärta tyder på eventuell tarmperforation, vilket ska betraktas som ett akut sjukdomstillstånd och kräver omedelbar vård.

Q: Vad gör jag om det gör ont? 

A: Om du upplever kramper, obehag eller smärta medan du tillför vattnet ska du göra ett uppehåll och sedan fortsätta i långsammare takt när obehaget har avtagit. Se till att vattnet är tillräckligt varmt – det ska hålla kroppstemperatur. Om smärtan är svår eller ihållande ska du omedelbart avbryta irrigeringen. Det kan röra sig om perforation av tarmen vilket ska betraktas som ett akut sjukdomstillstånd.

Q: Vad gör jag om jag upplever svettningar, hjärtklappning eller yrsel under irrigeringen?

A: Om du har en skada på ryggmärgen kan det här tyda på autonom dysreflexi. Tillför vattnet långsamt och begränsa den tid du sitter på toaletten, beroende på hur väl du tolererar det. Om symtomen är besvärliga ska du se till att det finns någon i närheten medan du utför irrigeringen, till dess att symtomen vid varje TAI behandling har minskat eller minimerats. Om du löper risk för autonom dysreflexi ska du ha läkemedel mot detta hemma och nära till hands. Om autonom dysreflexi uppstår ska du omedelbart avbryta irrigeringen. Ytterligare utvärdering och eventuella andra behandlingar krävs innan du kan fortsätta med TAI.

Tillförsel av vatten

VUXNA:

Q: Hur mycket vatten ska jag tillföra?

A: Sjukvårdspersonalen ger dig råd om hur mycket vatten du ska använda. För vuxna är det vanligt att börja med cirka 500 ml. Maximalt 200 ml ska tillsättas för att aktivera kateterns hydrofila yta och för att driva ut luft från systemet.

BARN

Q: Hur mycket vatten ska jag tillföra?

A: Sjukvårdspersonalen ger dig råd om hur mycket vatten du ska använda. För barn är det vanligt att räkna med 20 ml/kg kroppsvikt. Maximalt 200 ml ska tillsättas för att aktivera kateterns hydrofila yta och för att driva ut luft från systemet.

Q: Kan jag tillsätta salt i vattnet?

A: Navina Classic System kan användas med saltlösning, men produkten måste sköljas noggrant i rent vatten omedelbart efter användning.

Q: Spelar det någon roll vilken temperatur vattnet har?

Använd alltid ljummet vatten (36–38 °C). För kallt vatten kan kännas obehagligt och ge kramper. För varmt vatten kan irritera den känsliga slemhinnan i ändtarmen och tjocktarmen.

Q: Kan jag applicera gel på katetern?

A: Nej, katetern är hydrofil vilket betyder att den blir hal när den sänks ned i vatten. Det behövs ingen gel.

Q: Vilken vattenkvalitet krävs?

A: Använd endast rent kranvatten eller vatten på flaska.

Q: Hur snabbt ska jag pumpa in vattnet?

A: Sjukvårdspersonalen ger dig råd om vilken hastighet du bör använda. Vattnet ska tillföras i tillräckligt snabb takt för att stimulera tarmväggarna, men inte för snabbt eftersom det kan orsaka magkramper, smärta eller kraftiga reflexmässiga sammandragningar. Om du pumpar med 5 till 10 sekunders mellanrum får du en flödeshastighet på cirka 300–500 ml/minut.

Q: Vilken ballongstorlek bör jag använda?

A: Sjukvårdspersonalen ger dig råd om vilken ballongstorlek som är lämplig. Den ska vara precis tillräckligt stor för att hålla katetern på plats och försluta mot ändtarmsöppningen för minsta möjliga läckage under irrigeringen. Maximalt 5 pumpningar för regular katetern och maximalt 2 pumpningar för small katetern.

Q: Kan jag justera ballongstorleken?

A:Ballongen kan tömmas genom att du trycker på knappen .

Q: Vad gör jag om det inte kommer något vatten när jag använder den mörkblå pumpen?

A: Kontrollera att vattenbehållaren är fylld med vatten och att locket är helt stängt. Kontrollera att slangarna är tätt anslutna och att de inte är blockerade eller vikta.

Q: Vad gör jag om vattenflödet är för lågt?

A: Kontrollera att reglaget som reglerar vattenflödet på Navina Classic kontrollenheten är öppet. Se till att:

  • locket på vattenbehållaren är helt stängt.
  • slangarna är anslutna på rätt ställe.
  • slangarna är tätt anslutna så att det inte läcker ut luft. Kontrollera att slangarna inte är blockerade eller vikta.
  • du inte har fekalom och att ändtarmen är tom.

Du kan pröva att placera vattenbehållaren högre. Trycket i systemet kan ha nått maxnivån så att säkerhetsventilen har öppnats. Släpp ut luften ur katetern och försök tömma tarmen. Om du inte känner dig helt tömd ska du kontrollera att du inte är förstoppad och att din ändtarm är tömd och därefter upprepa irrigeringsproceduren.

Q: Vad gör jag om smuts från katetern rinner tillbaka in i slangen?

A: Om smuts från katetern rinner tillbaka in i slangen kan du rengöra slangen genom att pumpa vatten genom den. Det går även att beställa nya slangar separat om det behövs.

Q: Vad gör jag om det läcker vatten runt katetern?

A: Kontrollera att katetern är korrekt placerad. Kontrollera vattentemperaturen. Blås upp ballongen till den individuella maxnivån. Tillför vattnet långsammare.

Q: Vad gör jag om katetern åker ut innan jag har tömt ballongen på luft?

A: Blås upp den så lite som möjligt för att undvika att utlösa reflexer. Tillför vattnet långsammare. Kontakta sjukvårdspersonalen för att få hjälp att utreda och behandla eventuellt fekalom som kan vara orsaken till att katetern stöts ut.

Q: Kan vattentillförseln stoppas?

A: Du kan när som helst avbryta vattentillförseln direkt geno att stänga av vattenflödet med det blå reglaget.

 

Ballong

Q: Navina kateter regular: Varför ska ballongen blåsas upp med max 5 pumpningar?

A: Gränsen för hur mycket man får blåsa upp ballongen har satts i samråd med sjukvårdspersonal med expertis inom området. Det är för att uppfylla de anatomiska behoven och förebygga att ballongen blir för mycket uppblåst och spricker.

Q: Navina kateter small: Varför ska ballongen blåsas upp med max 2 pumpningar?

A: Gränsen för hur mycket man får blåsa upp ballongen har satts i samråd med sjukvårdspersonal med expertis inom området. Det är för att uppfylla de anatomiska behoven och säkerheten för barn samt för att förebygga att ballongen blir för mycket uppblåst och spricker.

Q: Kan ballongen spricka och är det i sånfall farligt?

A: Ja, det finns en risk att ballongen kan spricka, och det är därför ett maximalt antal pumpningar anges för varje kateterstorlek. Om ballongen brister trots att du har följt rekommendationerna från sjukvårdspersonalen så kan det visserligen vara obehagligt, men generellt sett inte farligt. Det finns dock få rapporterade fall med patienter som har fått tarmperforation på grund av att ballongen brustit. Det bör noteras att risken för tarmperforation är 1 av 500 000 irrigeringstillfällen eller 0,0002 %.¹

1. Christensen P, Krogh K, Perrouin-Verbe B, et al. Global audit on bowel perforations related to transanal irrigation. Tech Coloproctol. Feb 2016;20(2):109-115.

 

Tömning

Q: Vad gör jag om tarmen inte töms?

A: Pröva att luta dig framåt, hosta eller massera magen. Om vattnet och tarminnehållet ändå inte kommer ut kan du vara allvarligt förstoppad och en manuell rensning av ändtarmen kan behövas. Du kan också vara uttorkad, så tänk på att dricka mycket vatten och upprepa TAIproceduren nästa dag. Om du har använt TAI med lyckat resultat under en tid kan tjocktarmen vara tömd och detta är ett tecken på att du kan använda TAI mer sällan.

Isärtagning

Q: Kan katetrarna återanvändas?

A: Nej, rektalkatetern är endast för engångsbruk. Kassera den efter användning tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Om den återanvänds kan Wellspect HealthCare inte garantera produktens funktion eller säkerhet. Återanvändning kan leda till infektion.

Q: Hur ska Navina System förvaras?

A: När alla komponenterna är rengjorda och torkade ska Navina System förvaras i Navina väskan och skyddas från direkt solljus. Se också till att slangarna inte är vikta och att systemet inte kommer i närheten av några vassa föremål. Förvaras utom räckhåll för barn.

 

Cone FAQ's

Användning

Q: Hur ofta ska jag utföra TAI?

A: Till en början är det vanligt att irrigera en gång om dagen under de första 10–14 dagarna. Senare kan man eventuellt minska till varannan eller var tredje dag. Hur ofta du bör irrigera ska avgöras i samråd med sjukvårdspersonal.

Q: Kan jag sluta använda läkemedel som gör avföringen mjukare eller hårdare när jag börjar använda Navina? 

A: TAI brukar oftast vara en del av ett program för tarmskötsel. Det är möjligt att du så småningom kan minska den mängd laxermedel som du använder, men du kan behöva använda en del även i fortsättningen för att avföringen ska få rätt konsistens och underlätta tömningen. Det bästa är att fortsätta med laxermedel på samma sätt som nu tills du får regelbundna resultat av TAI. Rådgör med sjukvårdspersonalen innan du ändrar något i din personliga behandling.

Q: Hur lång tid tar proceduren? 

A: Detta är mycket individuellt, men målet är att tarmskötseln ska ta mindre än en timme. Hos en del personer töms tarmen snabbt och fullständigt, för andra kan det ta längre tid och tarmen kan tömmas lite i taget.

Medicinska problem

Q: Blir risken för tarmperforation större ju längre man irrigerar? 

A: Nej, det finns inga belägg för att risken för tarmperforation ökar ju längre man använder TAI.

Q: Vad gör jag om det blöder? 

A: Små blödningar eller spår av blod på konan kan förekomma och är inget att oroa sig för. Kraftigare eller ihållande rektal blödning med eller utan smärta tyder på eventuell tarmperforation, vilket ska betraktas som ett akut sjukdomstillstånd och kräver omedelbar vård.

Q: Vad gör jag om det gör ont? 

A: Om du upplever kramper, obehag eller smärta medan du tillför vattnet ska du göra ett uppehåll och sedan fortsätta i långsammare takt när obehaget har avtagit. Se till att vattnet är tillräckligt varmt – det ska hålla kroppstemperatur. Om smärtan är svår eller ihållande ska du omedelbart avbryta irrigeringen. Det kan röra sig om perforation av tarmen vilket ska betraktas som ett akut sjukdomstillstånd.

Q: Vad gör jag om jag upplever svettningar, hjärtklappning eller yrsel under irrigeringen?

A: Om du har en skada på ryggmärgen kan det här tyda på autonom dysreflexi. Tillför vattnet långsamt och begränsa den tid du sitter på toaletten, beroende på hur väl du tolererar det. Om symtomen är besvärliga ska du se till att det finns någon i närheten medan du utför irrigeringen, till dess att symtomen vid varje TAI-behandling har minskat eller minimerats. Om du löper risk för autonom dysreflexi ska du ha läkemedel mot detta hemma och nära till hands. Om autonom dysreflexi uppstår ska du omedelbart avbryta irrigeringen. Ytterligare utvärdering och eventuella andra behandlingar krävs innan du kan fortsätta med TAI.

Tillförsel av vatten

VUXNA:

Q: Hur mycket vatten ska jag tillföra?

A: Sjukvårdspersonalen ger dig råd om hur mycket vatten du ska använda. För vuxna är det vanligt att börja med cirka 500 ml. Maximalt 200 ml ska tillsättas för att aktivera konans hydrofila yta och för att driva ut luft från systemet.

BARN:

Q: Hur mycket vatten ska jag tillföra?

A: Sjukvårdspersonalen ger dig råd om hur mycket vatten du ska använda. För barn är det vanligt att räkna med 20 ml/kg kroppsvikt. Maximalt 200 ml ska tillsättas för att aktivera konans hydrofila yta och för att driva ut luft från systemet.

Q: Kan jag tillsätta salt i vattnet? 

A: Navina Classic System kan användas med saltlösning, men produkten måste sköljas noggrant i rent vatten omedelbart efter användning.

Q: Spelar det någon roll vilken temperatur vattnet har? 

A: Använd alltid ljummet vatten (36–38 °C). För kallt vatten kan kännas obehagligt och ge kramper. För varmt vatten kan irritera den känsliga slemhinnan i ändtarmen och tjocktarmen.

Q: Kan jag applicera gel på konan? 

A: Nej, konan är hydrofil vilket betyder att den blir hal när den sänks ned i vatten. Det behövs ingen gel.

Q: Vilken vattenkvalitet krävs? 

A: Använd endast rent kranvatten eller vatten på flaska.

Q: Hur snabbt ska jag pumpa in vattnet?

A: Sjukvårdspersonalen ger dig råd om vilken hastighet du bör använda. Vattnet ska tillföras i tillräckligt snabb takt för att stimulera tarmväggarna, men inte för snabbt eftersom det kan orsaka magkramper, smärta eller kraftiga reflexmässiga sammandragningar. Om du pumpar med 5 till 10 sekunders mellanrum får du en flödeshastighet på cirka 300–500 ml/minut.

Q: Vad gör jag om det inte kommer något vatten när jag använder den mörkblå pumpen?

A: Kontrollera att vattenbehållaren är fylld med vatten och att locket är helt stängt. Kontrollera att slangarna är tätt anslutna och att de inte är blockerade eller vikta.

Q: Vad gör jag om vattenflödet är för lågt?

A: Kontrollera att reglaget som reglerar vattenflödet på Navina Classic kontrollenheten är öppet. Se till att:

  • locket på vattenbehållaren är helt stängt.
  • slangarna är anslutna på rätt ställe.
  • slangarna är tätt anslutna så att det inte läcker ut luft. Kontrollera att slangarna inte är blockerade eller vikta.
  • du inte har fekalom och att ändtarmen är tom.

Du kan pröva att placera vattenbehållaren högre. Trycket i systemet kan ha nått maxnivån så att säkerhetsventilen har öppnats. Ta ut konan och försök tömma tarmen. Om du inte känner dig helt tömd ska du kontrollera att du inte är förstoppad och att din ändtarm är tömd och därefter upprepa irrigeringsproceduren.

Q: Vad gör jag om smuts från konan rinner tillbaka in i slangen? 

A: Om smuts från konan rinner tillbaka in i slangen kan du rengöra slangen genom att pumpa vatten genom den. Det går även att beställa nya slangar separat om det behövs.

Q: Vad gör jag om det läcker vatten runt konan? 

A: Man kan få räkna med ett visst läckage när man använder en kona, eftersom det kan vara svårt att få en fullständig försegling. Det kan hjälpa att justera positionen något. Tillför vattnet långsammare. Om läckaget är stort ska du kontakta sjukvårdspersonalen för att få hjälp.

Q: Kan vattentillförseln stoppas?

A: Du kan när som helst avbryta vattentillförseln direkt genom att stänga av vattenflödet med det blå reglaget.

 

Tömning

Q: Vad gör jag om tarmen inte töms?

A: Pröva att luta dig framåt, hosta eller massera magen. Om vattnet och tarminnehållet ändå inte kommer ut kan du vara allvarligt förstoppad och en manuell tömning av ändtarmen kan behövas. Du kan också vara uttorkad, så tänk på att dricka mycket vatten och upprepa TAIproceduren nästa dag. Om du har använt TAI med lyckat resultat under en tid kan tjocktarmen vara tömd och detta är ett tecken på att du kan använda TAI mer sällan.

 

Isärtagning

Q: Kan konerna återanvändas?

A: Nej, konan är endast för engångsbruk. Kassera den efter användning tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Om den återanvänds kan Wellspect HealthCare inte garantera produktens funktion eller säkerhet. Återanvändning kan leda till infektion.

Q: Hur ska Navina System förvaras?

A: När alla komponenterna är rengjorda och torkade ska Navina System förvaras i Navina väskan och skyddas från direkt solljus. Se också till att slangarna inte är vikta och att systemet inte kommer i närheten av några vassa föremål. Förvaras utom räckhåll för barn.

Q: Kan jag rengöra Navina Classic kontrollenheten med tvättsprit?

A: Nej, använd endast mild tvål och vatten.