Officially CPD certified learning materials

Go to wellspect.com

Utbildning

Ett utbildningsverktyg för all vårdpersonal som vill utveckla, bredda eller fördjupa sin kunskap kring behandling av blås- och tarmdysfunktion. Utbildningsmaterialet är CPD-certifierat. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.

Se alla artiklar

Hitta en kategori och utbildningsmaterial som möter ditt utbildningsbehov

Utveckla och öka din kunskap och kompetens med hjälp av litteratur, webbinarier och nedladdningsbart material. Allt utbildningsmaterial är CPD-certifierat.

Utbildningsmaterial

Wellspect Utbildning är ett brett utbud av utbildningsmaterial på olika nivåer, från grundläggande kunskap till expertnivå. Här finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med blås- och tarmdysfunktion.

Alla artiklar

Upptäck Navina som alternativ vid behandling av tarmdysfunktion

Det finns olika behandlingsalternativ vid förstoppning, avföringsinkontinens och tidskrävande tarmskötsel beroende på individuella behov och graden av symtom.

Läs mer

Utvalt - Artikel

CPD-certifierat material

Alla våra artiklar är certifierade och följer de riktlinjer som finns för CPD.