Multipel skleros (MS) och tarmfunktion

Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Alla patienter får inte samma symtom.

Vid MS attackerar kroppens immunförsvar av misstag myelinvävnaden, vars funktion är att skydda nervfibrerna i centrala nervsystemet och säkerställa en smidig överföring av kommunikation mellan hjärnan och kroppen. Dessa attacker skadar den skyddande myelinvävnaden (s.k. demyelinisering) och nervcellerna, så att kommunikationen inte kan överföras korrekt. Skador eller ärrbildning (skleros) kan uppstå i olika delar av det centrala nervsystemet, och symtomen kan variera beroende på platsen skadan, ärren är belägna. Vanliga fysiska symtom är synrubbningar, balanssvårigheter och yrsel, trötthet, blås-tarmdysfunktion samt stelhet och/eller spasticitet. 

MS kan delas in i tre typer:

  • Skovvis/remitterande,
  • Primär progressiv
  • Sekundär progressiv MS

Det är viktigt att förstå vilken typ av MS patienten har eftersom vissa symtom försämras över tid (Progressiv MS), medan återkommande/remitterande MS ger en skovvis försämring samtidigt som andra symtom kan förbättras.

Tarmfunktionen styrs av hjärnan och ryggmärgen på liknande sätt som urinvägarna och kan påverkas vid MS.
Störningen av kommunikationen mellan hjärnan och olika delar av matsmältningssystemet orsakar problem med långsammare passage genom tarmkanalen, minskad känsel i rektum och minskad kontroll av ändtarmsöppningens slutmuskel, vilket kan leda till problem som förstoppning och avföringsinkontinens. Förstoppning och avföringsinkontinens är de vanligaste tarmproblemen vid MS. Dessa symtom kan förvärras ytterligare av försämrad känsel, nedsatt rörlighet/balans samt nedsatt funktion i extremiteterna och svårigheter med att tolka symtomen.

De känslomässiga och psykologiska effekterna av MS tillsammans med symtom på tarmdysfunktion har en enorm påverkan på självkänsla och livskvalitet.

Ladda ner ytterligare material

Ämnen