Överrinningsinkontinens – symtom

Överrinningsinkontinens är urinläckage som orsakas av att urinblåsan inte kan tömmas korrekt på grund av blåstömningshinder eller en underaktiv detrusormuskel. Dessa symtom beskrivs ofta som symtom från de nedre urinvägarna (LUTS).

LUTS är ett begrepp som används för att beskriva en rad symtom från de nedre urinvägarna (urinblåsa, prostata och urinrör). LUTS kan delas in grovt i obstruktiva eller irritativa symtom.

Begreppet används ofta för att beskriva symtom orsakade av obstruktion, förstorad prostatakörtel och används därför ofta för män som har symtom från nedre urinvägarna. LUTS kan också drabba kvinnor främst i form av kronisk förstoppning, obstruktion från prolaps eller en förträngning.

LUTS kan indelas i två grupper av symtom

Lagringssymtom  (Irritativa)

I denna grupp hittar vi blåsproblem, t.ex. ökad frekvens, trängningar, trängningsinkontinens och nokturi. Nokturi betyder att en person vaknar en till fler gånger för att miktera på natten.   

Tömningssymtom (Obstruktiva)

I denna grupp hittas symtom som tömningssvårigheter, t.ex. svag stråle, startsvårigheter eller att behöva krysta för att miktera. 

Symtom efter miktion (Obstruktiv)

Ofullständig tömning/resturin och droppinkontinens (efterdropp) är exempel på symtom efter miktion.

Underaktiv urinblåsa/blåsdysfunktion

Blåsmuskeln (detrusorn) kan inte dra ihop sig effektivt eller tömma fullständigt. Detta kan leda till att resturin blir kvar i urinblåsan.

Symtom: Svag stråle, startsvårigheter, krysta för att miktera, minskad känsla av blåsfyllnad, utspänd buk med/utan obehag, nattlig enures, återkommande UVI. 

Undersökning och utredningar

Patienter med LUTS bör genomgå en palpationsundersökning av buken, en digital rektal undersökning för utvärdering av prostatan, en utvärdering av resturin efter tömning, vilket kan innebära användning av ultraljud med en bladder scanner av urinblåsan, en genital undersökning för att undersöka om uretrastriktur, fimosis eller hypospadi är orsaken. 

En miktionslista är mycket användbar. Detta innebär att patienten registrerar tidpunkt och mängd för varje blåstömning och ev mätning och registrering av vätskeintag. Detta bör genomföras minst i två dygn.

Urinodling ska övervägas om urinvägsinfektion (UVI) misstänks.

Remiss för utredningar:
Urinflödesmätning, Urodynamik

Ämnen