Översikt avföringsinkontinens

Avföringsinkontinens

Detta är en översikt över orsaker, förekomst och behandling av avföringsinkontinens. Tarmkontinens är en grundläggande förutsättning för livskvalitet.

Inlärningsmål:

  • Kunskap om orsaker, riskfaktorer och förekomst av avföringsinkontinens för att kunna avgöra när och till vem man bör ta upp frågan.
  • Öka kunskapen om konsekvenserna av avföringsinkontinens, både för individen och samhället
  • Behandling vid avföringsinkontinens

Ladda ner PPT-presentationen, som även innehåller notes med mer utförlig information, och ytterligare material nedan.

Ämnen